Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Här ska lärarna covid-gurgla

Gurgeltester för lärarna och eleverna i Stockholms stad.

Lärare och elever i Stockholms stad kommer att delta i en pilotstudie med gurgeltester för att upptäcka covid-19. Skolan får sköta själva hanteringen.

Lästips: Kommuner väljer "försiktighetsprincipen" vid släppta restriktioner

Lärare och elever som varit nära någon med konstaterad covid-smitta, men som inte har symptom, kommer att få ta med ett test med koksaltlösning och gurgla hemma. På så sätt hoppas kommunen kunna hålla smittspridningen nere.

Tanken är att skolan delar ut och samlar in testen, men att provtagningen sker hemma. 

Rektor eller annan person som rektorn utser kommer att vara ansvarig för att beställa och dela ut, samt samla in tester.

Här testas testet

Västra Götalandsregionen införde motsvarande tester i samband med att höstterminen startade.

– Vi har gått igenom tillgänglig dokumentation från andra länder och regioner för att kunna bedöma om salivbaserad provtagning kan vara en metod som vi bedömer lever upp till de krav kvalitetskrav som finns. Nu har vi en fungerande infrastruktur för gurgeltesterna som vi i liten skala börjar med för att se att processen fungerar, säger Elda Sparrelid, smittskyddsläkare i region Stockholm.

Enligt ställföreträdande smittskyddsläkare Leif Dotevall i Västra Götalandsregionen, som provar testerna i skolan, är gurgelprov en säker testmetod. Han uppger också att testet använts utomlands.

– Det finns en validering för testet, det vill säga att testet är säkert och väl prövat, sade han nyligen till TT.

Folkhälsomyndigheten konstaterade i augusti att det är upp till varje region att avgöra vilka provtagningsmetoder som ska användas.

"Bra komplement"

Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten säger till Läraren.se att metoden är ett bra komplement, förutsatt att PCR-testen är säkra nog för endast saliv.

Lästips: Snabbtest ska bryta gymnasiets smittkedjor

Ett försök med snabbtester på gymnasieskolorna i Stockholm infördes i maj 2021, men har inte fortsatt.

– Vi väger hela tiden för och nackdelar och har gjorde bedömningen att det den typen av tester inte nödvändigtvis skulle göra någon större skillnad för smittspridningen i den ålderskategorin. Ungdomar i gymnasieåldern erbjuds sedan en tid tillbaka vaccination och vi ser att många av ungdomar ser nyttan av att vaccinera sig för att få ett skydd mot viruset och går och vaccinerar sig. Som fullvaccinerad är man också undantagen från provtagning med smittspårning om man inte har några symtom, säger Elda Sparrelid.

Undersökningen är ett samarbete mellan Stockholms stad, Region Stockholm och Karolinska universitetslaboratoriet.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson har tidigare sagt till Läraren.se att vaccinationerna borde ha minskat skolsmittan rejält till jul.

Men det har visat sig svårt att nå ut till unga på gymnasiet.

Knappt 25 procent av regionens 17-19-åringar har tagit sin andra dos.

– Vi ser redan nu en effekt av att allt fler personer är vaccinerade. De senaste veckan har antalet smittade minskat och en faktor är att allt fler, både gymnasieungdomar och vuxna är fullvaccinerade., säger ELda Sparrelid.

Gurgeltesterna prövas mellan 5-12 oktober.

Om testet visar sig fungera, kommer det att göras tillgängligt för samtliga kommuner i regionen, samt fristående skolor.

LÄS ÄVEN
"Barnvaccin blir skolans ansvar" – Lärarförbundet varnar efter vaccinationsbeskedet

Unga lärare dåliga på att vaccinera sig