Sök

Vikariekaoset fortsätter i Göteborg

Dubbelarbete och indragen planeringstid följer i spåren efter den stora vikariebristen i Göteborg.

Vikarieläget är fortfarande kritiskt i Göteborgs grundskolor. Men HR-chefen Kristin Perem räknar med bättre läge redan om någon vecka.
– Vikarier blir också sjuka och behöver vabba, säger Kristin Perem.

LÄS MER: Rekordökning av vab - region för region

Under en och samma vecka tredubblades plötsligt vikariebeställningarna från Göteborgs grundskolor. Det innebär att det saknades lärare på nära 600 pass.
Orsaken är till stor del covid-riktlinjerna, vilket både P4 Göteborg och TT har rapporterat om.

Även milda symtom innebär att lärare ska stanna hemma.

– Bemanningsenheten lägger allt krut på att rekrytera. Tillgången på vikarier är bättre generellt, det handlar till exempel om permitteringar. Vi tror att vi kommer att vara ikapp om en vecka, säger Kristin Perem, HR-chef vid grundskoleförvaltningen i Göteborgs stad.

Men signalen från skolorna ljuder lite skarpare.

Enligt uppgifter som Läraren.se tagit del av, saknas en tredjedel av personalen på flera enheter, medan elevfrånvaron är låg. 

Andrea Meiling, ordförande för Lärarförbundet i Göteborg.


Det är också svårt att få tag på vikarier med tillräcklig kompetens, säger Andrea Meiling, ordförande för Lärarförbundet i Göteborg.

– Det blir dubbelarbete för lärarna, och indragen planeringstid i förskolan, säger hon.

Ingen besparing bakom

Normalt brukar kommunen kunna tillsätta 95 procent av passen, enligt Kristin Perem.

– Men det ligger inte någon ekonomi eller besparing bakom detta, utan vi har inte tillräckligt många vikarier att tillgå. Lärarstudenterna som brukar hoppa in är på VFU (verksamhetsförlagd utbildning, reds anm) och vikarier blir också sjuka och måste vabba, säger hon.

Lärarförbundet arbetar lokalt med att hantera situationen.

– Nu ska vi i samverkan diskutera hur vi kan underlätta och kompensera, säger Andrea Meiling.

”Snabba förändringar”

Kristin Perem säger att det finns covid-rutiner på plats på skolorna.

– Men det är klart att den dag när det händer att många är sjuka, då får man göra snabba förändringar. Det kan innebära att lärare får ta en extra klass, eller att elevassistenter får gå in och göra vissa saker. Men generellt har vi upparbetade metoder för att arbeta systematiskt, vi har en partssammansatt grupp som träffas varje månad som arbetar med arbetsmiljöfrågor och varje skola har gjort en handlingsplan utifrån covid, säger hon.