Sök
Publishing-priset logga

”Hälften smittades – vi fick stänga skolan”

Illustration: Pep Boatella

Anki Rådal, grundskollärare och huvudskyddsombud, för- och grundskolan i Umeå:

”Under mina drygt tio år som huvudskyddsombud har jag aldrig varit med om att stänga ner en verksamhet. Men i den rådande situationen på förskolan på Ålidhem i november fanns bara ett beslut. Hälften av den ordinarie personalen var sjuk i covid-19 eller i coronasymtom. Det rådde vikariebrist och ingen hade möjlighet att handleda de få, orutinerade vikarierna som fanns tillgängliga. En avdelning saknade helt ordinarie personal.

Stor oro, hög arbetsbelastning och ännu fler barn på ingång nästa dag. Dessutom barn med extraordinära behov. En vecka tidigare hade vårt arbetsplatsombud förvarnat oss om hög arbetsbelastning och stress på förskolan, och sedan dess hade situationen förvärrats. Sammantaget ett läge där det var omöjligt att bedriva vettig verksamhet.

Jag och kollegan Per Edberg beslöt att utverka ett skyddsombudsstopp. Förskolan stängdes med omedelbar verkan och föräldrarna som hämtade sina barn hade förståelse. På Facebook gav kollegor runt om i landet kommentarer i stil med ’bra att ni satte ner foten!’.

Vi har ett gott samarbete med arbetsgivaren, Umeå kommun, och har tillsammans upprättat en handlingsplan för covid-19. Men det är i skarpa lägen som krisplaner prövas i grunden. Vissa kommunikationsproblem uppstod med föräldrar och vårdnadshavare på grund av språkförbistring.

Kommunen flyttade över personal ur sin vikariepool som normalt tillhör andra distrikt och bemannade upp förskolan med lite extra marginal. Så verksamheten kom igång nästa dag.

I normala fall arbetar man med lätt förkylning i kroppen, men i coronatider ska man ju hålla sig hemma vid minsta förkylningssymtom. Det gör det problematiskt med bemanningen.”