Sök

Gymnasiets lösning för att klara nya covid-kraven

Sara Olrog är sånglärare på Mega musik gymnasium i Helsingborg och hoppas att fler kan inspireras av hur de har tänkt lösa corona-anpassningen till hösten. Foto: Privat, Colourbox

Ämnesövergripande lektioner, max 22 i klassrummen och förlängda och utspridda skoldagar. Det är några av de åtgärder som Mega musik gymnasiet planerar för att kunna ta emot sina elever i höst.

Sara Olrog är musiklärare på Mega musik gymnasiet i Helsingborg. Gymnasiet är litet med 130 elever. Skolan har Estetiska programmet, musikinriktningen med val mellan fem instrument alternativt musikproduktion. Sedan mars har Sara Olrog haft distansundervisning med sina elever, men i augusti hoppas hon kunna träffa dem på riktigt igen – om en på ett Coronaanpassat sätt. Men det krävs en hel del planering för att göra det möjligt.

– Jag kan förstå att många rektorer på stora skolor med tusentals elever nu funderar på om de ens kommer att kunna ta någon semester om de ska få ihop undervisningen i höst. Men om man tänker på skolans elever i mindre enheter så kanske man kan hämta inspiration från oss, säger hon.

Förlängda skoldagar

Elevernas skoldagar på Mega musikgymnasiet kommer att förlängas med 1,5 timme från måndag till torsdag. Det innebär att eleverna kommer att börja och sluta sina dagar vid olika tider. Rasterna sprids ut i schemat för att undvika att så många elever vistas i skolans allmänna utrymmen och på gården under samma tid. Lunchen sprids också ut under en längre tidsperiod.

– Vi lärare kommer att arbeta från 8.10-17.00 under de fyra dagarna. Eleverna kommer att starta på morgonen med en halvtimmes förskjutning. Vi har en liten matsal så där kommer vi behöva dela upp i fler lunchpass än de tre vi har i dag, säger Sara Olrog.

Fredagar blir elevfria dagar eftersom lärarna behöver dem för att planera ämnesövergripande lektioner och för att rätta och bedöma uppgifter och prov tillsammans. Genom att läsa ämnesövergripande och slå ihop kurser så frigörs lärarresurser som kan täcka de längre dagarna och mindre klasserna.

Som mest kommer 22 elever att undervisas samtidigt och många lektioner blir i halvklass. Lektionssalarna möbleras utifrån de lägre antalet elever för att få en så luftig möblering som möjligt. Det kommer inte vara några större samlingar eller föreläsningar som man normalt har ibland.

Städningen ökas och information om handtvätt och spritning av händer kommer ske kontinuerligt. Och eleverna kommer att involveras i arbetet för att kunna bidra med lösningar och för att förstå varför man behöver göra förändringarna.

– Jag tror att det kommer bli svårast för eleverna som börjar i ettan att anpassa sig. De kommer direkt från grundskolan där det inte varit så stora förändringar. Gymnasiet har ändå varit stängt så våra äldre elever har förstått allvaret, säger Sara Olrog.

Räcker den arbetsplatsförlagda tiden till för era förändringar?
– Ja, det är en spännande ekvation; arbetsplatsförlagd tid, garanterad undervisningstid och åtgärderna för att minska trängsel. Men det kommer gå. Vi har varit med under två dagar och planerat hur detta ska gå till och nu sitter rektorn och gör schemat.

Hur ska ni få ihop så små klasser?
– Vi har sen tidigare ett system med mycket halvklassundervisning. Det är några helklasspass som kommer att delas och en del kommer ske i tredjedelsgrupper. 

Fokusundervisning

Förskjutning men framförallt ämnesintegration och fokusläsning är vår lösning. Som exempel fokusläser en halvklass engelska medan den andra halvan fokusläser matematik. Lärare som undervisar i flera kurser i en årskurs integrerar dem.

Vad innebär fokusläsning?
– Våra elever läser exempelvis kurser i svenska, naturkunskap, historia och ensemble under höstterminen och så har de andra ämnen på våren. För mig innebär det att jag arbetar mer under våren med kurser än under hösten då jag får mer tid för mitt förstaläraruppdrag. Har man en större skola med fler lärare så har man nog ännu lättare att fylla alla tjänster under både höst och vår.

Blandar ni elever från olika program under lektionspassen?
– Nej vi har ju bara ett program men det bör inte vara några problem att göra under vissa kurser.

Hur länge har ni arbetat ämnesövergripande? 
– Vi har arbetat ämnesövergripande under de senaste 10 åren och ser stora fördelar med det. Och med fokusundervisning har vi arbetat 4 till 5 år. I arbetslagen brukar vi normalt vara med och lägga scheman för att få det så flexibelt och bra som möjligt för den ämnesövergripande undervisningen men nu kommer vi behöva ha mycket striktare planering av schema för att detta ska fungera.

Kommer skolans lokaler räcka för att få plats med alla elever?
– Det är en fråga som vi inte vet ännu eftersom schemat inte är klart. Vi ska försöka klara oss med de lokaler vi har men vi kan behöva hyra in oss i andra lokaler också eftersom vi har instrumentundervisning som kräver väldigt små grupper, även i vanliga fall, för att fungera, säger Sara Olrog.

Jaara Åstrand: ”Funkar det inte stänger skolan”

Peter Fredriksson: Inga lättnader för gymnasieskolan

Rektorerna: Gymnasieöppning en omöjlig ekvation