Sök

Gymnasieeleverna glömmer bort att hålla avstånd

Många av de rektorer som Läraren pratat med vittnar fortsatt om att distanseringen är omöjlig att hålla på gymnasiet. Foto: Colourbox

Gymnasieeleverna har nu varit på plats i ett par veckor. Innan sommaren upplevde många gymnasierektorer det som en närmast omöjlig ekvation att ta emot sina gymnasieelever utifrån gällande covid-rekommendationer. Men hur har det gått?

LÄS OCKSÅ: Inga tecken på ökad smittspridning efter gymnasieöppningen

Majoriteten av de rektorerna, som var bekymrade före sommaren, har fått rätt. Eleverna har svårt att ”komma ihåg” att hålla avstånd till varandra.

– Lärarna har hittat olika metoder för att distansera sig. Vi har till exempel mobila plexiglasskärmar, försöker möblera på olika sätt och erbjuder munskydd och visir för de som önskar. Eleverna sköter distanseringen bra under lektionstid, men glömmer av sig ibland under raster. Å andra sidan umgås de väl oftast i kända grupper då, säger Mikael O Karlsson, rektor på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg.

Mikael O Karlsson, verksamahetschef Hvitfeldtska gymnasiet.

Flera större städer, som Stockholm och Göteborg, beslöt centralt inför skolstarten att behålla viss distansundervisning. Det gjorde man både för att glesa ut antalet elever på skolorna och minska belastningen i kollektivtrafiken. Besluten är tidsbestämda men Stockholms stad har redan beslutat att behålla den procentuella distansundervisningen året ut.

– Åk 2 och 3 alternerar och går varannan dag medan åk 1 och introduktionsprogrammen är på plats hela tiden även om IM startar lite senare än normalt. Det innebär att vi klarar målet att bara 60 procent av eleverna börjar på morgonen, säger Mikael O Karlsson.

På Blackebergs gymnasiums skolgård slår antalet mopeder och cyklar alla rekord, konstaterar biträdande rektorn Magnus Silfverstolpe. Eleverna har tagit fasta på att undvika att använda kollektivtrafiken. Och eleverna i årskurs 2 och 3 har ett rullande schema som innebär att de arbetar på distans hemifrån en eller två dagar i veckan. Luncherna är utspridda och eleverna uppmanas att inte sitta för länge utan lämna plats åt andra.

– Verksamheten är igång och eleverna är glada att vara i skolan. Men distanseringen i skolan är knepig. Vi ägnar mycket tid åt att igen och igen upprepa mantrat att hålla avstånd, tvätta händerna och vara hemma vid minsta symptom. Så länge det är fint väder går det någorlunda. Vi har fasta placeringar i klassrummen som begränsar antalet nära kontakter men ungdomars beteendemönster är svåra att förändra – därav tjatet, säger han.

På KLARA gymnasium i Göteborg läser eleverna i årskurs 2 och 3 på distans en dag i veckan, men under skiftande dagar för att inte samma ämnen ska drabbas. Årskurs 1 har inte någon distansundervisning.

– Vi vill helst inte ha mer distans än så eftersom det har kommit till vår kännedom att elever som arbetade på distans i våras - i många fall - mådde mycket dåligt av den sociala isoleringen, säger rektor Jenny Arpfjord.

Eleverna har ”stundtals” svårt att hålla distansen, säger hon, men skolan gör vad den kan för att underlätta. Flera klasser äter exempelvis mat portionsförpackad i klassrummen för att det inte ska bli så trångt i skolmatsalen.

LÄS MER: Skolinspektionen granskar corona-restriktioner

På Hvitfeldtskas skolgård har man byggt ett tält med drygt 100 platser för att avlasta skolrestaurangen. Blir det kö till restaurangen hämtar eleverna ett matpaket som de kan äta i tältet. När det inte äts mat i tältet så används det för körsång, grupparbeten och distansundervisning när de individuella valen på plats i skolan krockar med distansundervisningsdagar.

Mattältet på Hvitfeldtska.

– Det är en svårighet med de individuella valen eftersom vi har vissa kurser med elever från olika årskurser och även från andra skolor. Då kan det exempelvis bli så att en elev som ska vara på distans behöver vara här på grund av sitt individuella val, säger Mikael O Karlsson.

Södra Latin i Stockholm har öppet mellan 7-20.30 alla vardagar utom fredag då det är öppet till 18.00 så eleverna kan ta sig till skolan på olika tider. De börjar och slutar på olika tider enligt schemat. De som kan äta eller ha undervisning utomhus uppmuntras att ha det. Man har också utökat städningen på skolan.

Gabriella Björk.

– Skolans fysiska förutsättningar är svåra att påverka, vi har de klassrum vi har. Däremot glesar vi ur antalet elever som är på plats i skolan genom att låta elever i åk 2 och 3 få läsa via fjärrundervisning varannan vecka utom estet musik eleverna som har kurser som inte går att genomföra med fjärrundervisning, säger rektorn Gabriella Björk.

På Göteborgsregionens tekniska gymnasium har man trots kommunens påbud valt att inte ha någon distansundervisning.

– Det finns två skäl till det. Vi har många praktiska moment i våra kurser som är svåra att göra på distans. Vi har också två lektioner per dag, en på 3 timmar på förmiddagen och en på 3 timmar på eftermiddagen. Även om en av lektionerna eventuellt skulle kunna gå att hantera på distans så hinner inte eleverna att ta sig till och från skolan på lunchen på grund av lång resväg, säger rektorn Lena Hammersberg.

Skolan försöker dock se till att rasterna sker på olika tider. Och att inte skicka iväg för många elever åt gången till de lunchmatsalar på Volvo där eleverna äter. En del elever får därför portionspackade luncher som de äter i klassrummen.

Jonas Stenlund, rektor på det kommunala Maja Beskowgymnasiet i Umeå med cirka 1000 elever och ett integrerat högstadium med 600 elever var redan innan sommaren bekymrad över hur distanseringen skulle fungera. Han menade då att skolan skulle behöva dubbelt så stora ytor och personal. Och han vidhåller att det svåraste är just att följa Folkhälsomyndighetens uppmaning om distansering.

– Klasserna är stora och klassrummen medger inte distansering. Matsalen är ett annat område där det är trångt. Men vi gör det bästa som är möjligt. Lärare uppmanas att göra för - och efterarbete hemma om det är möjligt och det gäller även annan personal, säger han.

Tack vare att skolan inte har fullt utbyggda klasser för åk 3 så har man ändå kunnat göra vissa omfördelningar i lokalerna då den politiska nämnden fattat beslut om att skolan bara ska nyttja 70 procent av sin lokalkapacitet.

Mattias Byström Thorén Business schools Affärsgymnasiet i Umeå, säger att man försökt anpassa undervisningen men att det är svårt att undvika trängsel i korridorerna.

– Vi har justerat lunchtider, satt upp avståndsskyltar och markeringar på golven och har handsprit i klassrum och matsal. Just nu kör vi ordinarie undervisning på plats i skolan men har förberett för eventuell fjärrundervisning. Vi har märkt att det är svårare att lösa vikariat när både personal och deras barn behöver hålla sig symptomfria i 48 timmar, säger Mattias Byström.