Sök
Publishing-priset logga

Grönt ljus till vaccination på arbetstid

Skolhuvudmännen kommer inte hindra lärare från att vaccinera sig på arbetstid. Foto: Adobe Stock

Får lärare och skolpersonal vaccinera sig mot covid-19 på betald arbetstid?
Svaret är ”ja” visar en rundringning till huvudmännen i tre stora regioner; Stockholm, Göteborg och Malmö.

När Läraren.se ställer frågan vad som gäller personalen vid Stockholms kommunala skolor ger gymnasiedirektör Joachim Håkansson och grundskoledirektör Lee Orberson följande svar: 

– Ja, utbildningsförvaltningen och staden är angelägna om att så många som möjligt ska ta vaccin. För att inte riskera att verksamheten drabbas av personalbrist är det viktigt att medarbetare bokar tid efter dialog med sin chef för planering av bemanningen.

HR-chefen på grundskoleförvaltningen i Malmö, Annika Andersson, vet vad som gäller för Malmös grundskolor:

– Om verksamheten tillåter kan man vaccinera sig på arbetstid. Det bör dock styras så att det inte sker när man har undervisningstid.

Västra Götalandsregionen har bestämt att medarbetare inom grundskola och grundsärskola inte är prioriterade för vaccination mot covid-19, men ger följande svar.  

Kolla med chefen

– Alla medarbetare inom grundskoleförvaltningen kan vaccinera sig mot covid-19 på arbetstid. Medarbetaren får stämma av med sin chef så att det fungerar för verksamheten, säger Marie Åhman, kommunikationschef för grundskoleförvaltningen i Göteborg. 

Friskolekoncernen Academedia har också en tydlig policy.

– Ja, vi låter alla medarbetare vaccinera sig på betald arbetstid. Vi tycker det är viktigt både för individens skull, och för samhället – kan vi bidra till en ökad vaccinationstakt och en smidigare process för våra medarbetare vill vi naturligtvis göra det, säger Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör.

LÄSTIPS Det här gäller för skolavslutningar och studentfirande

Avtal saknas

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, skriver i sina rekommendationer att det är upp till varje arbetsgivare att besluta om arbetstagare får vara lediga med bibehållen lön för att vaccinera sig samt den praktiska hanteringen av detta. Någon rättighet enligt lag eller avtal finns inte.

”Det finns ett stort samhällsintresse i att stoppa spridningen av covid-19. SKR förordar därför en generös inställning från arbetsgivarnas sida till att låta personal inom kontaktyrken få vara lediga med lön för att vaccinera sig,” skriver SKR.

Även Lärarförbundet anser att det är rimligt att ­vaccinering bör kunna erbjudas på arbetstid.

LÄS ÄVEN

”Personlig lockdown” då får Maria äntligen skydd – men för sent

Wiman: Lärares coronabubblor är kolossalt trånga

Tegnells peppande ord till alla lärare