Sök

Friskare än någonsin – pandemins uppsida

Hemkunskapslärarna Anette Karlsson och Annelie Wennberg och hela Junedalsskolan i Jönköping jobbar hårt för att hålla smittorisken för covid så låg som möjligt. Resultatet är en friskare skola.

Trots allt elände med corona finns det även positiva sidor av pandemin. På Junedalsskolan i Jönköping har både personal och elever varit friskare än någonsin under det senaste året.

LÄSTIPS: Här blir skolöppningen på gymnasiet inte av

Ett år med pandemin har betytt dagliga utmaningar och merjobb för alla på Junedalsskolan (7-9). Samtidigt har de corona-anpassade reglerna lett till flera positiva effekter.

– Jag har jobbat här i 14 år och aldrig tidigare har elever och personal varit så friska som under det gångna året, säger Anette Karlsson, hemkunskapslärare på skolan med drygt 800 elever.

– Vinterkräksjukan såg vi inte skymten av, inte heller någon vanlig influensa. Mycket beror säkert på vår nya inställning till smitta. Förr stoppade man i sig några Alvedon när man kände sig småkrasslig, gick till skolan och smittade säkert andra. Ett sånt beteende finns inte på kartan nu. Har man förkylningssymtom är man hemma. En rutin vi bör behålla även när pandemin är över.

LÄSTIPS: Så många lärare jobbar när de är sjuka

Stängde i två veckor

Men det började inte bra för Junedalsskolan. När smittan fick fäste vid påsktid förra året, stängde skolan i två veckor.

– Sedan öppnade vi, men med anpassningar. Niorna som skulle gå ut fick gå kvar som vanligt, medan sjuor och åttor hade distansundervisning varannan vecka. Vi glesade ur, införde handtvättsrutiner. Eleverna fick och får bara umgås klassvis och efter varje avslutad lektion sprayas bänkarna och elever hjälper till att torka av. Inget revolutionerande, men det har lett till att vi har en fungerande vardag, säger Anette Karlsson.

Skolläkaren Jenny Lorefors gjorde informationsfilmer om vad alla bör ge akt på i skolmiljö ur smittskyddssynpunkt. Filmerna la hon ut på nätet, vilket betytt mycket för att dämpa oron och öka förståelsen hos lärare, elever och vårdnadshavare. Hon ger också löpande information om det aktuella smittoläget.

– Vi har haft enstaka fall av elever med konstaterad smitta och man är hela tiden ”på tårna”, säger Annelie Wennberg, en av de lärare som drabbades av covid förra påsken.

– Som hemkunskapslärare är det omöjligt att hålla avstånd i alla lägen. Men än så länge har vi klarat oss från ett större utbrott. Känner mig stolt att vi kunnat hålla igång skolan trots pandemin.

LÄSTIPS: Professorn: ”Då dubbleras covidrisken för lärare”

Ändrade rutiner

De ändrade lunchrutinerna har gjort sitt till. Eleverna går klassvis, efter handtvätt, och serverar sig mat – med fem minuters mellanrum till nästa klass. De sätter sig vid sitt bestämda bord och äter tillsammans med läraren.

– Vi gör det mellan våra lektioner vilket påverkar planeringstid och rast. Vi får inte den paus vi egentligen skulle behöva mellan lektionerna. Det hinner liksom aldrig bli tyst i huvudet, säger Annelie.

En annan förändring som sänkt smittrisken är nya trapprutiner. I vissa trappor får man bara gå uppför, i andra bara nedför. Enkelriktat – ingen risk för möteskrockar.

Extra plusfaktor

På rasterna måste alla elever gå ut och möts av fritidsledare som skapar aktiviteter.

Arbetsgruppsmöten, utvecklingssamtal med mera sker via videotjänsten Teams och distansundervisningen anpassas efter rådande situation.

– Skolförvaltningen, tillsammans med skolläkare och rektor, håller sig uppdaterade om smittspridningen och anpassar undervisningen efter det aktuella läget.

Även om alla hoppas på en normalisering så snart som möjligt, finns ytterligare en plusfaktor som båda tillskriver pandemin:

– Under det här året har vi blivit riktigt, riktigt grymma på att arbeta med våra digitala verktyg. Det tar vi med oss i framtiden.

LÄS ÄVEN

Distansundervisning på gymnasiet slut: ”Aprilskämt”
Wiman: Jo, barnen överlever några halvdåliga dagar med vikariepärmen
Därför väntar regionerna med arbetsplats-tester

 

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.