Sök

Förskoleupproret: Så minskas smittan i förskolan

”Jag förväntar mig att huvudmän och rektorer ser till att möjliggöra för lärare, förskollärare och annan skolpersonal att arbeta hemma när så är möjligt” det säger Anna Ekström i Läraren, 5/11.

Läs mer: Anna Ekström: ”Lärare måste få kunna jobba hemma”

Vi kan inte annat än hålla med! Det är otroligt viktigt att denna möjlighet finns för att vara med och stoppa smittspridningen. Det finns dock ett problem... Vi i förskolan kan inte arbeta hemifrån. Visst, några har säkert sin planering på morgonen och kan göra den hemma, några kan ha APT:n digitalt. Problemet är att oftast så är avdelningens planering inbakad i schemat på dagtid och svårt att göra på distans. Att sprida ut sig i olika rum eller har möten hemifrån kan också ställa till det för många förskollärare och barnskötare då vi i arbetet inte har tillgång till egna datorer eller iPads.

Vi som arbetar i förskolan får finna oss i att bli hostade och nysta på. Riktlinjerna säger att sjuka barn inte skall lämnas på förskolan. Vi är dock många som tagit emot ett barn på morgonen som visat sig vara sjukt och skickats hem direkt i dörren. 

Förskolan kan inte stänga ner verksamheter, vi kan inte arbeta på distans. Vi blir sjuka. För att klara att hålla verksamheten igång slår man därför ihop avdelningar. Personal och barn flyttas till andra förskolor och smittan sprids därmed än mer. Det blir en ond cirkel. 

Personalen ute i verksamheterna gör allt i sin makt för att hålla smittan borta. Vi är ute så mycket det går, tvättar små barnhänder, spritar bord och leksaker och försöker hålla avstånd. Trots det börjar nu förskolor stängas på grund av att personal insjuknat i Covid 19.

För att bidra till minskad smittspridning i förskolan kommer här konkreta åtgärder från Förskoleupproret.  

  • För samtliga kommuner bör gälla att barn, vars vårdnadshavare är permitterade, arbetssökande eller föräldralediga, endast får vistas på förskolan 15 timmar/vecka och kan beordras att stanna hemma vid personalbrist under den här extrema situationen. 
  • Ge våra arbetsgivare resurser att under rådande omständigheter kunna köpa in arbetskläder som kan lämnas på jobbet så vi inte drar med oss smitta utanför förskolan. 
  • Gå ut med en vädjan om att vårdnadshavare som arbetar hemifrån kan se över vistelsetiden för sitt barn på förskolan. För många kan den minskas avsevärt nu när restiden helt eller delvis har försvunnit.
  • Ge arbetsgivarna ökade resurser för utökad och bättre städning och därmed minska vår arbetsbelastning. 

Förskoleupprorets ledningsgrupp

Anki Jansson

Diana Hall

Katrin Nörthen

Monica Lindström

Annette Nord

Annica Järking