Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Forskaren: Därför covid-stängde inte svensk skola

Sverker Lindblad, professor emeritus i pedagogik, menar att skolan behöver vara bättre pandemi-förberedd i framtiden. Foto: Getty och Göteborgs universitet

Forskare vid Göteborgs universitet har tittat på åtta europeiska länders covid-hantering av skolan. Sverige var det enda land som höll skolan öppen.
Nu vill forskarna se större pandemiberedskap ute bland huvudmännen.

Lästips: Detta gäller i skolan när restriktionerna hävs

Forskargruppen har bland annat analyserat hur de åtta länderna resonerat kring hur de ska göra med skolan.

– I samtliga länder var det regeringen som fattade beslut om grundskolorna skulle stängas eller inte. Politiska överväganden och medicinska skäl var i olika grad avgörande för besluten. Medan politiska övervägande var viktigast i Danmark, Finland, Italien, Norge och Polen, var medicinska skäl viktigast i Tyskland, Sverige och Grekland, säger Sverker Lindblad, professor emeritus i pedagogik, i ett pressmeddelande.

Därför är Sverige unikt

Beslutet att så långt som möjligt arbeta med närundervisning är unikt för Sverige, samtidigt som landet hade högst antal bekräftade covid-fall i förhållande till antal invånare.

Av de åtta länderna var det endast Sverige som inte stängde grundskolan.

– Det främsta skälet är den svenska konstitutionen med självständiga myndigheter och där ministerstyre är förbjudet. Det gjorde att regeringen inte kunde köra över Folkhälsomyndigheten vars bedömningar låg till grund för regeringens beslut, säger Sverker Lindblad.

– En annan viktig aspekt är att den svenska strategin i stor utsträckning vilade på tillit i stället för tvång, det vill säga att medborgarna skulle vara solidariska med de rekommendationer som gavs, säger han.

Forskarna bakom studien har efter analysen av den första pandemiperioden kommit fram till ett antal slutsatser som rör skolan.

  • Skolan behöver vara beredd på att hantera en pandemi.
  • Distansundervisning har negativa konsekvenser, både socialt och vad gäller undervisningens effektivitet.
  • Pandemin har visat på hur viktig skolan är.

Lärarförbundet: ”Skolan handlar om pedagogik”

Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, ser inga nyheter i rapporten.

– Skolan är underfinansierad, klasserna blir bara större och det har brustit i underhåll av bland annat ventilation och lokalernas beskaffenhet. Det hade drabbat elever och lärare även utan pandemin.

– Den här forskningen belyser medicinska behov, men skolan handlar främst om pedagogik. Och vi vill se åtgärder i lärarnas arbetsmiljö, pandemi eller inte.

LÄS ÄVEN

FHM: Då minskar skolsmittan efter sprutan

Här drar barnvaccinering igång – i skolan