Sök

Så säger experterna om munskyddsförbud

Lärarförbundets chefsjurist Veera Littmarck och skoljuridik-experten Maria Refors-Legge reder ut vad som gäller med munskyddsförbud i skolan.

Lärare får inte tvinga elever att ta av sig munskyddet. Däremot finns inget tydligt svar på om en arbetsgivare kan förbjuda en arbetstagare att använda mask.

Två kommuner har försökt förbjuda lärare att använda munskydd – men det är inte helt lätt att svara på vad lagen säger. Det visar en rundringning som Läraren.se har gjort.

Eftersom frågan inte prövats rättsligt, saknas det klara svar på om en arbetsgivare kan förbjuda en arbetstagare att använda munskydd på arbetsplatser där sådan skyddsutrustning annars inte krävs.

LÄSTIPS:
”VANLIGARE ATT LÄRARE SMITTAR ELEVER ÄN TVÄRT OM”

Arbetsmiljöverket menar till exempel att det är en arbetsrättslig fråga.

Beror på enskilda fallet

Lärarförbundets chefsjurist Veera Littmarck säger att ett förbud handlar om det enskilda fallet.

– Man får väga arbetsgivarens intresse att förbjuda munskydd mot lärarens intresse för att använda munskydd. I en särskola eller i verksamhet med annat specialpedagogiskt stöd, där det är viktigt för kommunikationen, skulle det möjligen kunna vara rimligt med ett förbud mot munskydd. Däremot skulle det troligen inte anses som ett nödvändigt förbud i en vanlig grundskola, särskilt inte om läraren har hälsoskäl, säger Veera Littmarck.

LÄS MER: Jaara Åstrand: ”Oro också en arbetsmiljörisk"

Arbetsmiljölagen styr

Vilka arbetsplatser och vilka situationer som kräver skyddsutrustning avgörs av arbetsmiljölagstiftning och genom riskbedömning.

– Men för arbetsmiljöns skull är det mycket viktigt att arbetsgivaren beaktar den oro som finns hos medarbetarna, de bör även tillhandahålla förutsättningar för användning av personlig skyddsutrustning och inte förbjuda detta, säger Veera Littmarck.

Samtidigt finns det ingen laglig grund för kommuner att införa generella maskförbud.

En lärare kan däremot inte tvinga sina elever att ta av sina munskydd.

– Skolor kan införa ordningsregler som förbjuder masker, men om eleverna vägrar att ta av dem, finns det inget lärarna kan göra åt saken. Men det kan bero på hur eleverna använder maskerna. Flera skolor införde maskeringsförbud efter attentatet i Trollhättan, säger Maria Refors-Legge, doktorand i offentlig rätt med inriktning på skola.

LÄSTIPS: DÄRFÖR HÅLLER SKOLAN ÖPPET

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.