Sök

Folkhälsomyndigheten räknar om covidrisken för lärare

Trots beskedet till Läraren: Folkhälsomyndigheten kommer att se över statistiken över risken att smittas av covid-19 för olika yrken.

Trots Anders Tegnells besked till Läraren.se om att covid-risken för lärare är fortsatt låg, kommer Folkhälsomyndigheten att se över sina beräkningar om riskerna inom yrket.

Trots den skarpa kritiken från två forskare vid Uppsala universitet, står statsepidemiolog Anders Tegnell fast vid att risken att smittas av covid-19 på jobbet är låg för lärare. Detta svarade han också Läraren.se under tisdagens presskonferens.

Statsvetarna Per Adman och Jonas Larsson Taghizadeh menar att risken kan vara betydligt högre än Folkhälsomyndigheten menar. 

SKARPA KRITIKEN MOT FHM – LÄRARES COVID-RISK KAN VARA HÖGRE

– Våra statistiker har haft kontakt med de där, och de har nog gjort om beräkningarna. Vi hade lite olika data. Jag tror inte att risken ser väsentligt annorlunda ut än den gjorde i mars-april, sa Anders Tegnell under tisdagens presskonferens.

Extra lärarfokus

Nu visar det sig att Folkhälsomyndigheten gör om sina beräkningar, med extra tyngd på lärare.

– Folkhälsomyndigheten jobbar med att uppdatera statistik för alla yrken och speciellt för lärare. Än så länge hänvisar vi fortfarande till vår tidigare yrkesrapport, men för att följa upp vad som hänt fram till nu gör vi en ny version, säger Maria Axelsson, chef för enheten för epidemiologisk uppföljning på Folkhälsomyndigheten, i ett mejlsvar till Läraren.se.

Per Adman och Jonas Larsson Taghizadeh menar att Folkhälsomyndigheten blandar ihop risker för livsvillkor med risken för att smittas på jobbet.

Till exempel löper lärare mindre risk att smittas hemma, eftersom generellt sett har högre lön och större boenden än pizzabagare.

”Går inte att uttala sig”

De har haft kontakt med Folkhälsomyndigheten, och säger att de missuppfattat hur myndigheten räknat på det totala antalet smittade.

– För mig betyder det ganska lite, för de andra kritikpunkterna är så allvarliga, säger Per Adman.

Risken ni kommer fram till är nära dubbelt så stor som Folkhälsomyndighetens. Vem har mest rätt?

– Risken kan mycket väl visa sig vara större än 1,7 som vi räknar med när man gjort analyserna med hänsyn till sociodemografiska faktorer. Men vi har ingen bra bedömning förrän vi har gjort en analys där man tar hänsyn till alla sociodemografiska villkor. Innan dess kan man egentligen inte uttala sig, säger han.

Fortfarande finns en analys i Folkhälsomyndighetens rapport som Per Adman vill dra större uppmärksamhet till.

Det handlar om att gymnasielärare som arbetade på distans under våren, löpte betydligt mindre risk att smittas än andra lärare.

– Folkhälsomyndigheten borde ha brutit ut högstadielärarna och jämfört dem med gymnasielärarna. Eleverna är i jämförbar ålder, och eftersom smittspridningen ökar med ålder är det relevant. Plus att de förmodligen har mer lika levnadsvanor och inkomster. Det hade varit fullt möjligt, säger Per Adman.

Varför gör ni inte beräkningen själva?

– Det skulle ta månader, från det att vi sökte etiktillstånd till en författad rapport. Data från Statistiska centralbyrån tar också tid, och kostar pengar som vi inte har, säger Per Adman.

LÄS OCKSÅ: LÄRARE OCH FÖRSKOLLÄRARE UNDER LUPP

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.