Sök

FOHM: Ingen större risk för skolpersonal

Lärare löper lika hög risk att smittas av covid-19 som andra yrken med många kontakter, enligt nya siffror från FoHM.
– Det ligger lite närmre vad vi har sagt hela tiden, säger Helena Svaleryd, professorn som kritiserat myndigheten för att räkna ner smittrisken i skolan.

Störst risk att smittas löper lärare i grundskolan, enligt Folkhälsomyndigheten (FoHM:s) senaste siffror. 

Helena Svaleryd är professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Hon har tidigare kritiserat Folkhälsomyndighetens beräkningar för just lärare. 

LÄSTIPS: FORTSATT KRITIK MOT FOHM

Bland annat har hon och Jonas Vlachos egna beräkningar visat att högstadielärare är mer utsatta än sina kollegor, precis som grundskollärarna är mest utsatta i FoHM:s rapport.

– Det låter ju rimligt, och ligger lite närmre det vi har sagt hela tiden. Jag förstår inte alls varför lärare skulle ligga så lågt, säger hon.

Därmot menar hon att de nya uträkningarna från Folkhälsomyndigheten är svåra att begripa.

– Det är svårt att veta vad de analyserar, vad de jämför med och hur många observationer de har gjort, säger Helena Svaleryd.

FoHM menar att både ökad samhällssmitta och fler provtagna kan påverka siffrorna. Men att det i grunden är samma risk för alla yrken som inte kan sköta arbetet hemifrån.

– Är man mycket på arbetsplatsen är det en större risk att man får diagnosen covid-19. Skolan skiljer sig inte från andra, säger Tegnell.

LÄSTIPS:
TEGNELL: "DÄRFÖR VÄGER ELEVER TYNGRE ÄN LÄRARE"

De inom tandvård ligger något högre än andra yrkesgrupper.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Förekomst av covid-19 per lärarkategori

Källa: Follkhälsomyndigheten

Här kan ni ta del av hela rapporten från Folkhälsomyndigheten: Förekomst av covid-19 i olika yrkeskategorier.