Sök

FHM:s nya råd gäller inte barn och unga

Anders Tegnell säger att de har en ganska god grund för att säga att barn inte är drivande i smittspridningen. ”De blir ibland smittande men blir i sällan allvarligt sjuka och smittar väldigt sällan andra personer”, säger han.

Personer som bor med någon med covid-19 ska nu stanna hemma i en vecka, rekommenderar Folkhälsomyndigheten.
Men barn och unga omfattas inte.
- Vi har hela tiden tyckt att det är väldigt viktigt för barn att gå till skolan, säger Anders Tegnell till TT.

Nya rekommendationer ska gälla för personer som bor tillsammans med någon som har covid-19.

– Det gäller friska personer som bor i samma hus som någon som har fått diagnosen covid-19. Man ska stanna hemma i sju dagar men testas efter fem dagar, säger Tegnell.

– Vi tycker att det är rimligt att personer som bor med någon som har covid-19 stannar hemma för att minska risken för att sprida det vidare, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Den som berörs av reglerna kommer kontaktas av en smittspårare och få mer information om vad som gäller.

– Det här är inget man tar initiativ till själv. Man kommer att bli kontaktad av vården för att få de här förhållningsreglerna formellt. Det är först då de gäller, säger Tegnell.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vissa i hushållet undantas från delar av de nya reglerna, exempelvis elever i förskolor, grundskolor och motsvarande skolformer, samt gymnasiesärskolan, som kan fortsätta gå i skolan.

Även personer i hushållet som tidigare har ett positivt covid-test eller påvisat antikroppar inom sex månader undantas.

Inom vissa samhällsviktiga yrken, till exempel för vård- och omsorgspersonal, finns det möjlighet att lätta på reglerna snabbare genom att provta direkt, i de fall då reglerna innebär ett mycket stort bortfall av medarbetare lokalt på exempelvis en arbetsplats.

TT: Vad ligger bakom bedömningen att barn och unga inte ska behöva stanna hemma vid bekräftad smitta i hushållet?

– Den har vi tyckt hela tiden att det är väldigt viktigt för barn att gå still skolan.

– Den andra delen är att vi nu har en ganska god grund för att säga att barn inte är drivande i den här smittspridningen. De blir ibland smittande men blir i sällan allvarligt sjuka och smittar väldigt sällan andra personer.

– Eftersom förhållningsregler är ganska ingripande måste man ha väldigt goda grunder, det är inte rimligt att hålla barn hemma, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten.

Antalet personer som personer som vårdas på Iva har ändå ökat de senaste dagarna. Hur ser man på ökningen?

– Det var runt tolv som lägst för några veckor sedan, det är så små siffror att man inte kan säga om det rör sig om ett trendbrott, säger Thomas Lindén, avdelningschef, Socialstyrelsen.

Anders Tegnell håller med om att det är låga siffror, men säger att det är en viktig signal att hålla koll på.

Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand säger till Läraren att det är oroande att smittan ökar i samhället:

- Vi litar på FHM:s bedömningar av nödvändiga åtgärder. Våra medlemmars hälsa går alltid först. Men detta får inte öka på arbetsbelastningen och dubbelarbetet för lärarna och innebära att lärare i ännu högre utsträckning riskerar att behöva undervisa både på distans och i klassrummet samtidigt, säger Johanna Jaara Åstrand.

Enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik på torsdagen har inga nya dödsfall hos personer med bekräftad covid-19 rapporterats döda i Sverige. Sammanlagt har 5 893 smittade personer avlidit i landet.

Totalt 93 615 personer har bekräftats smittade av covid-19 i Sverige.