Sök

Fem länder – fem covid-strategier

Läraren har kartlagt hur andra västländer haft för pandemipolitk för skolan.

Att Sverige sticker ut med sina öppna skolor är ett faktum. Vi har lyssnat med fackliga representanter från fem andra västländer som berättar hur deras länder gjort.

LÄSTIPS: Så hanteras pandemin världen över – skolstängning ”en sista utväg”

Tyskland – stora regionala skillnader

Tyskland saknar en enhetlig strategi för hur skolan hålls öppen under coronapandemin.

– Eftersom det är de 16 olika delstaterna som ansvarar för skolpolitiken skiljer sig reglerna och rutinerna för skolöppningarna åt över landet, säger Carmen Ludwig vid det tyska lärarfacket GEW.

Från den 22 februari har skolorna öppnats gradvis igen men datumen och detaljerna skiljer sig åt. På många håll sker undervisningen per distans och i mindre grupper. Elever som går i olika klasser får inte träffa varandra under skoldagen. Flera delstater har också tagit fram riktlinjer för handtvätt och avstånd i klassrummen. I de flesta delstater är det plikt att bära munskydd i skolorna, enligt samma regler som gäller i kollektivtrafiken och i butiker.

Det tyska lärarfacket har krävt att grundskollärare och förskollärare ska prioriteras när det gäller vaccinering.

– Om planerna är att öppna skolor och förskolan ytterligare, måste myndigheterna se till att testa och erbjuda vaccin till skolpersonalen så snart som möjligt, säger Carmen Ludwig.

Det gäller även äldre elever som kan tänkas vara smittbärare.

LÄSTIPS: Nya testregler på jobbet – detta gäller för skolan

Danmark: Öppnar igen efter två stängningar

Skolorna i Danmark, från grundskolan och uppåt, har stängts av i två omgångar. Från den 8 februari har skolorna öppnar nu skolorna åter för förskoleklass och klass 1-4.

När de äldre barnen kan återgå till skolan är inte beslutat.

– Många är oroliga över konsekvenserna av skolstängningarna och vad det innebär för elevernas välbefinnande. Debatten går het i media, säger Karen Boldt Aagaard på BUPL, Danmarks största fackliga organisation för pedagoger.

En annan faktor är de problem som föräldrarna tvingas hantera när de dels behöver jobba hemifrån och samtidigt se till att barnen ska sköta skolarbetet hemifrån. Det råder en allmän längtan att det snarast ska gå att öppna skolan även för de äldre barnen.

Under nedstängningen har skolan tillhandahållit distansundervisning och studier hemma efter lärarens instruktioner, med eller utan digitala inslag.

– När skolan hålls öppen har ansiktsskydd inte varit obligatorisk, men lärare har rätt att använda ansiktsskydd om de vill. Däremot inte ansiktsmask, eftersom det är viktigt för barnen att se lärarens ansikten, säger Karen Boldt Aagaard.

BUPL har varit aktivt i debatten om barnens välbefinnande under de omständigheter som råder. Här gäller strikta riktlinjer för gruppstorlekar och extra noggrann rengöring av lokaler.  Facket har lobbat för att arbetsgivarna ska skjuta till extra resurser för städning och låta de anställda testa sig för covid på testcenter under arbetstid.

Dubbla arbetsbördor för lärare i England

I England öppnar skolorna för alla åldrar den 8 mars. Lärarna och elever ifrån 12 år och uppåt kommer att behöva ta regelbundna tester för covid-19. Skolpersonal och gymnasieelever förväntas bära ansiktsmask när de rör sig i skolan där social distansering inte kan upprätthållas.

Skolorna i Storbritannien har olika strategier för öppnandet. Skottland lät fyra- till sjuåringar gå tillbaka till förskolan i förra månaden, medan äldre elever får börja den 15 mars på deltid. Wales har en liknande strategi.

Skolorna i Storbritannien har annars varit stängda i omgångar för de flesta elever under coronaåret. Senaste stängningen inträffade i början av januari 2021.

– Men barn till yrkesgrupper vars arbeten klassas som samhällskritiskt viktiga, har fått gå i skolan, säger Sonja Hall vid det brittiska lärarförbundet NASUWT.

Det visade sig att regeringens definition öppnade för vidare tolkningar än beräknat.

– Resultatet blev att i många skolor gick ungefär hälften av barnen i skolan kvar, trots nedstängningen,

Det i sin tur har lett till att lärare fått dubbla arbetsbördor, ungefär som i Sverige.

– Skolorna förväntar sig att lärarna både ska sköta klassrumsundervisning samt planera och leda distansundervisning för de som inte närvarar, säger Sonja Hall.

Frågan om distansundervisning har också väckt många frågor som rör dataskydd och integritet.

– Diskussionen rör också frågor om jämlikhet och jämställdhet, eftersom alla elever inte har tillgång till teknik eller en lugn plats att studera på, säger hon.

LÄSTIPS: Så ökar covid pressen på lärarna

I Frankrike stänger klassen om fler än tre är smittade

Frankrike införde strikta restriktioner i slutet av oktober förra året efter att coronapandemins andra våg brutit ut. Dock inte lika omfattande som den åtta veckor långa nedstängningen som infördes våren 2020. Den största skillnaden är att skolorna den här gången fick fortsätta att hålla öppet.

Det franska utbildningsdepartementet har givit tydliga riktlinjer under pandemin vad gäller storlek på elevgrupp, handtvätt, vädring och rengöring av skolan. I skolan gäller obligatoriskt munskydd för all skolpersonal och elever från och med sex års ålder. För att stänga en skolklass ska tre elever ha konstaterad covid-19.

LÄSTIPS: La pandemie – Lärarens reportage från skolorna i Frankrike 

Lärare prioriteras i vaccinkön

I USA kontrolleras skolan i hög grad av delstaterna. Till exempel varierar skolpliktsåldern från delstat till delstat. Självbestämmandet gäller även hur pandemin har tacklats, någon nationell nedstängning har inte varit aktuell. Men den 3 mars uppmanade president Biden varje delstat att prioritera skolanställda i vaccinationskön. Han lovade samtidigt att använda hela den federala myndighetens kraft för att varje lärare och skolpersonal ska få sin första dos vaccin i slutet av mars.

– Med effektiv vaccinering kan vi på ett säkert sätt öppna landets skolor. Och därmed förstå hur viktig den lärarledda undervisningen i klassrummen är, sa Biden och betonade skolans centrala roll i samhället, inte bara för barns utveckling och hälsa, utan också för nationens ekonomi.

Innan vaccinationsprogrammet rullat ut är det upp till det lokala samhället att anpassa skolornas verksamhet efter de förutsättningarna som råder och lyda de allmänna hälsoregler och föreskrifter som skolor måste följa. USA har haft distansundervisning i hemmen när smittoläget så krävt, liksom munskydd i skolan när det varit svårt att hålla avstånd.

Becky Pringle, president för National Education Association (NEA) lovordade president Bidéns ambition att prioritera skolpersonal i vaccinkön.

– Miljontals lärare runt om i USA gör och har gjort jätteinsatser under pandemin. Det viktiga är att vi åter ska kunna öppna skoldörrarna på ett säkert sätt.

LÄSTIPS: Läraraförbundet kräver att lärarea prioriteras vid vaccination