Sök

Elever ”corona-hostade” på lärare – polisanmäls

Enligt rektors anmälan till Arbetsmiljöverket ska två elever ha hostat med flit mot en lärare i riskgrupp för allvarlig corona. Foto: Getty Images

Två elever hostade med flit mot en lärare som är i riskgrupp för allvarlig covid-19.
En polisanmälan upprättas, och händelsen rubriceras som misshandel.

Under en lektion på en skola i norra Sverige hostade en av eleverna och blåste mot läraren. En andra elev gör samma sak, först på armlängds avstånd – och sedan direkt i lärarens ansikte.

Enligt rektors anmälan till Arbetsmiljöverket kände båda eleverna till lärarens situation, bland annat har lärare tidigare stannat hemma från jobbet, eftersom läraren lider av nedsatt immunförsvar och alltså löper större risk att drabbas av allvarlig covid-19.

Elev nummer två upprepar senare händelsen i korridoren.

Enligt anmälan till Arbetsmiljöverket rubricerar polisen händelsen som misshandel, och polisanmälan ska upprättas, samtidigt som en av eleverna tilldelas skriftlig varning.

Lärarförbundets ombud i kommunen känner inte till det enskilda fallet.

– Men det är många lärare som är oroliga. Vi har haft frågan om att arbeta hemma uppe på förvaltningen vid flera tillfällen. Men det är en fråga för rektor och enskild medarbetare, säger ombudet.

Ombudet säger vidare att kommunen rekommenderar alla som kan att arbeta hemma, och att de på Lärarförbundet saknar fall där rektorer avslagit sådana önskemål.

De två eleverna är tidigare kända för utåtagerande beteende, både mot lärare och andra barn.

Läraren.se söker skolans rektor.

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.