Sök

Efter skolutbrotten: Så agerar regionerna

Så här agerar regionerna efter skolutbrotten – region för region.

Skolor har återigen börjat stänga ned. Covidutbrott har blossat upp på skolor runt om i landet. Läraren har kartlagt hur smittskyddsläkarna och skolhuvudmän nu möter den ökade spridningen.

Smittspridningen av Covid-19 är enligt Folkhälsomyndigheten (FHM) störst bland unga. Elever i gymnasieåldern fick strax före skolstart möjlighet att börja boka in sin första vaccindos mot Covid-19. FHM:s veckostatistik, från i torsdags, visar dock att skillnaderna i vaccinationsgrad är stor mellan regionerna. Region Uppsala hade då flest vaccinerade 16-17-åringar med 78,1 procent som minst fått dos 1 medan andelen vaccinerade ungdomar låg lägst i Västra Götaland med 46 procent (se listan nedan).

Förbokade tider och riktade kampanjer

Uppsala var lite tidigare ute än andra regioner i somras och skickade ut kallelser med förbokade tider till alla 16-17-åriga ungdomar. Ungdomar som har missat sin bokade tid har fått information via sina hemkommuner hur de kan boka ny tid.

– Detta har fungerat bra, säger Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare.
Även Region Dalarna planerar att skicka ut kallelser till ungdomar som ännu inte vaccinerat sig. Men de flesta andra av de 21 regionerna har valt andra alternativ då de anser att det är ett individuellt val.

Nästan alla regioner har samarbetat med kommuner, skolor, elevhälsa eller ungdomsmottagningar och har gått ut med riktat information till elever. Många har gått ut i kampanjer på sociala medier som riktat sig specifikt till åldersgruppen, uppger Christine Senter, vaccinsamordnare i Region Gotland. Andra har satsat på information via kollektivtrafiken.

– Vi gör riktade inlägg med ungdomar på Facebook som berättar om varför de vaccinerar sig, säger Christine Senter.

Vaccinationer i skolor

I regioner som exempelvis Gotland, Stockholm och Västmanland har man använt bussar för att nå områden med lägre vaccineringsgrad eller som har längre resväg till vaccinationsställen.

Regionerna har även satsat på att erbjuda drop in-vaccinationer och erbjudit skolor att boka gruppvaccinationer på vaccinationsställen. Skåne, Gotland, Gävleborg, Jönköping, Kronoberg, Stockholm, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland och Västra Götaland har även satsat på att vaccinera elever på plats i gymnasieskolorna.

– Vi har mycket gott samarbete med kommunerna och elevhälsan när det gäller gymnasieungdomarna. I kommuner med vaccinationslokaler på gångavstånd ser elevhälsan till att eleverna kommer till oss. I kommuner med större avstånd vaccinerar vi på skolorna i samverkan med elevhälsan, säger Karin Sellgren, vaccinsamordnare i region Västernorrland.

Många regioner säger att de riktar olika insatser till områden där de sett att vaccinationsgraden varit lägre.

Skolor har infört distansundervisning

Den nya covidvarianten, Delta Q, har nu spridit sig bland annat till Brännkärrsskolan i Knivsta kommun i Uppsala där fem elever konstaterades bära på smittan i förra veckan av totalt 31 personer i Uppsalaregionen.

– Vi förväntar oss att det kommer fler fall, säger Mats Martinell, provtagningsansvarig vid Region Uppsala till SVT Uppsala.

I förra veckan skickades en klass hem på grund av ett covidutbrott på Sunnerbogymnasiet Ljungby. Tillfällig distansundervisning på grund av utbrott av Covid-19 har också fått införas i vissa klasser på exempelvis Kungsmadsskolan i Växjö, Junedalskolan och Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping samt Innertavle skola i Umeå (lågstadieklass).

Så ska regionerna få fler ungdomar att vaccinera sig – se region för region här

Så många ungdomar har vaccinerats

Fakta: Vaccination av yngre barn från 12 år

Sverige är nu det enda landet i Norden som inte vaccinerar barn från 12 år efter Norges beslut i förra veckan att börja vaccinera barn. FHM stod i torsdags fast vid sitt beslut att friska barn från 12 år inte ska vaccineras.

I förra veckan skickade dock Svenska Barnläkarföreningen ett brev till FHM. De har tidigare stöttat FHM:s rekommendation att inte vaccinera barn under 16 år.
Men på grund av att pandemin nu kommit in i en ny fas med ökad spridning av den mer smittsamma deltavarianten, så bedömer Barnläkarföreningen att det i dagsläget finns flera argument som talar för att barn från 12 år ska erbjudas vaccination.

LÄS ÄVEN

Lärarna med flest ovaccinerade gymnasieelever

FHM: Så bra har lärarna varit på att vaccinera sig

Tegnells tröst till utsatta lärare

FHM: Därför blir det inget barnvaccin