Sök

Efter Lärarförbundets krav – slopar nationella proven

Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand välkomnar beskedet att vårens nationella prov ställs in.

Förslaget att ställa in nationella proven får både ris och ros av lärare på sociala medier. Förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand i Lärarförbundet ser dagens besked som en seger:
– Det här har varit ett av våra krav.

Alla lärare mottager inte beskedet om de inställda nationella proven med glädje. Vissa är oroliga över att det leder till att de får göra fler egna prov för att säkerställa elevernas kunskaper inför betygsättning.

Vad säger du om den oron?

– Vi tycker att det här är ett viktigt och nödvändigt beslut. De nationella proven är en jättestor apparat på varje skola. De är extremt tidskrävande och tar också mycket undervisningstid från eleverna. Men vi har inte bara ställt krav på att de ska ställas in utan också ställt krav på att Skolverket ska publicera prov i provbanken som lärare som vill och känner att man behöver kan använda. Och det har Skolverket också beslutat att göra, säger Johanna Jaara Åstrand.

LÄS MER: Wiman: Borttagna nationella prov är som en fis i rymden

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson poängterade på presskonferensen att Skolverket ville ge lärarna ett tydligt besked, i god tid, inför våren för att lätta på deras arbetsbörda. Men han sade också att elever, runt om i landet, inte fått den undervisning som de har rätt till på grund av pandemin. Att i det läget använda nationella prov, som påverkar betygsättningen för eleverna, skulle inte vara likvärdigt, menade han.

Johanna Jaara Åstrand tycker att Skolverkets och regeringens besked signalerar att det är lärarna som avgör vad man nu ska ägna sin tid och kompetens till:

– Det är bara att erkänna att undervisningen detta läsår är lidande när det varit hög elevfrånvaro och många sjukskrivna lärare. Att tro att man ska kunna få en rättvisande nationell bild av kunskapsläget i detta läge är inte möjligt. Nu behöver lärarna ägna all sin tid till undervisning och fokusera på det som gör den bättre, säger hon.

”Helt fel tänkt från början”

Johanna Jaara Åstrand tycker också att det var bra att bedömningsstöden i årskurs 1 lyftes bort, trots att de nationella proven blir kvar i årskurs 3.

– Konstruktionen med de obligatoriska bedömningsstöden i årskurs 1 är från början helt fel tänkt. Problemen är inte att lärarna inte kan bedöma elevernas behov i årskurs 1 utan problemet är att insatserna inte sätts in med rätt stöd när lärare varslar. Att tro att ytterligare ett test löser ett sådant problem är helt bakvänt. Och i detta läge är det viktigt att man lyfter bort allt som kan prioriteras bort så lärarna kan ägna sig åt elevernas behov.

”Lärarna stort friutrymme”

Hon är nöjd med att proven i årskurs 3 genomförs under en längre tidsperiod på 10 veckor och att de inte behöver rapporteras in till Skolverket.

– Det ger lärarna stort friutrymme att använda provet till att checka av elevernas kunskaper i den takt och i den form som man bedömer är möjligt, säger hon.