Sök

Efter kravet: Förskolorna som fått skyddsutrustning

Allt fler förskolor runt om i landet skaffar nu skyddsutrustning för att förhindra coronasmitta på arbetsplatsen. Foto iStock

Efter Lärarförbundets krav om skyddsutrustning i förskolan, får allt fler skolor och förskolor tillgång till skydd. Hackås förskola var tidigt ute att driva frågan.
– Att veta att skyddsutrustningen finns på plats kan ha betydelse och minska oron över att bli smittad, säger rektor Erika Forseth.

Läs även Lärarnas covid-19-frågor – och svaren

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand krävde tidigt att arbetsgivarna bör ta sitt ansvar och utrusta och utbilda personalen på förskolorna, så att de kan skydda sig mot smitta.

Allt fler förskolor runt om i landet skaffar nu också skyddsutrustning för att förhindra coronasmitta på arbetsplatsen.

En förskola i jämtländska Hackås blev ålagd att tillhandahålla skyddsutrustning, efter att en anmälan skickats in till Arbetsmiljöverket.

Beslutet kom 5 november, sedan Arbetsmiljöverket valt att gå på skyddsombudets linje. Skyddsombudet hade tagit fasta på personalens oro och gjort en anmälan med krav på skyddsåtgärder. Utifrån den risk- och konsekvensbedömning som gjorts tillsammans av personal och ledning, har rutiner för hur situationer ska hanteras, när risk för att smittas finns.

– Sådan situationer kan uppstå om barn insjuknar under dagen med ihållande snuva, hosta eller feber. Då ska utrustningen kunna användas av personalen om de känner ett behov av det i väntan på att vårdnadshavaren kommer. Eller när föräldrar som lämnar barn själva har förkylningssymptom, säger rektor Erika Forseth.

Läs även Lärarförbundets krav: Karantän för förskolebarn

”Barnen får undersöka och leka”

Har Hackås förskola något som gör den speciellt utsatt ur smittskyddssynpunkt?

– Nej, men oro bör tas på allvar. Att veta att skyddsutrustningen finns på plats kan ha betydelse och minska oron över att bli smittad. Det är frivilligt att använda den.

Vad säger barnen om personalen plötsligt tar på sig utrustningen?

– Vi visar barnen de olika delarna som ingår och barnen får titta, undersöka och leka en uppsättning ”visningsutrustning”. Samtidigt pratar vi om vad utrustningen är till för och när den kan komma att användas. Innan personalen kan använda skyddsutrustningen genomgår de en utbildning hur utrustningen ska hanteras. Det är väldigt viktigt. Utbildningen sker på arbetstid med hjälp av skolsköterska.

Förskolor med skyddsutrustning – så ser läget ut i landet

Här är några av landets kommuner och skolor som utrustat sin personal med skyddsutrustning. Hur ser det ut på din arbetsplats? Tipsa redaktionen@lararen.se . 

Mörbylånga kommun på Öland var bland de första att införskaffa skyddsutrustning till förskolepersonalen.

– Vi fick idén från Arbetsmiljöverket. Det är hög tid att vi gör det säkrare för pedagoger och barn, säger David Idermark, skolchef i Mörbylånga kommun, till SVT Nyheter.

Förskolor i Falun och i Köping får rätt till skyddsutrustningom barn insjuknar med symptom på covid, har Arbetsmiljöverket beslutat.

–Vi fick igenom våra krav, säger huvudskyddsombud Anders Ejdemark, till Kommunalarbetaren

I Luleå har personal inom förskolan tillgång till munskydd och engångsvisir att nyttjas i väntan på vårdnadshavare om något barn insjuknar under dagen.

– Vi vill att våra medarbetare i förskolan ska kunna känna sig så trygga som det är möjligt. Även om de barn och vuxna som vistas i förskolan ska vara friska och symtomfria så finns en oro hos personalen att utsätta sig för smitta, säger Annica Backman, verksamhetschef till Vårt Luleå.

Skånska Hörby har utrustat kommunens förskolor med skyddsutrustning som inbegriper visir, munskydd, handskar och skyddsrock. Den ska användas.

– Vi vill värna om vår personal och risken att de blir smittade av barn med förkylningssymptom, säger skolchef Caroline Åkesson Larsson till Svt Nyheter.

Hur kommunerna i Västernorrland har utrustat skolorna varierar från kommun till kommun.

– Vi har valt att stå still tills vi får tydligare rekommendationer, säger Urban Åström, skolchef på Sundsvalls kommun till Svt Nyheter.

Alla skolor och fritidshem i Lidköping har fått ett akut-kit med skyddsutrustning om barn skulle insjukna när de är i skolan. 
– Tanken är god, men jag skulle inte hämta det i första hand, säger Lotta Johansson, lärare i fritidshem till tidningen Fritidspedagogik.

Snart ska det finnas visir och munskydd på alla kommunala förskolor i Stockholm. Ett beredskapskit med handskar, förkläde, munskydd och visir delas just nu ut. Respektive förskola får själv bedöma när det är lämpligt att använda utrustningen.

– Inga riktlinjer har förändrats. Förskolorna kan fortsätta arbeta enligt de rutiner som tagits fram under pandemin, skriver Carl Smitterberg, presstalesperson på stadsledningskontoret, i ett svar till lokaltidningen Mitt i.

Fyra råd när ett barn blir sjukt på förskolan

Eftersom barn kan bli sjuka under förskoledagen behöver arbetsgivaren och personalen förbereda hur det ska hanteras. Här några råd från Arbetsmiljöverket.

Åtgärder kan vara att:

  • barnet vilar utomhus i väntan på vårdnadshavare. T ex med en läsplatta.
  • barnet vilar i ett rum en bit från övriga barn och vuxna på förskolan. Rutiner behövs för städning och vädring av rummet efteråt.
  • personal i riskgrupp undviker att ta hand om barn som blivit sjuka under dagen.
  • personal använder personlig skyddsutrustning när andra åtgärder inte räcker till. Exempelvis om ett barn som insjuknat med covidsymtom behöver nära omvårdnad tills dess att vårdnadshavare hämtar. Personlig skyddsutrustning vid en sådan situation kan vara munskydd eller visir.

Fler råd finns här!