Sök

Sågar distansbesked: ”Oväntat och obegripligt”

Distansundervisningen på gymnasieskolan upphör efter påsklovet meddelade Anna Ekström, ett besked som förvånar Lärarförbundet.

Den nationella rekommendationen om fjärr- och distansundervisning för elever i gymnasieskolan upphör 1 april – trots att smittoläget i landet fortsatt är mycket allvarligt.
Skadan för eleverna riskerar att bli för stor om distansen fortsätter, anser FHM.
Lärarförbundet anser att beskedet är obegripligt.

LÄSTIPS: FHM om skolsmittan: ”Gör ingen skillnad”

På en pressträff ger ministern beskedet att Folkhälsomyndighetens rekommendation om blandning mellan distansundervisning och på plats-undervisning i skolan inte förlängs efter påsklovet.

Regionala smittskyddsläkare kommer dock även i fortsättningen att kunna bestämma om en skola ska gå över till fjärr- eller distansundervisning.

– Jag skulle vilja att skolans huvudmän gör ett omtag och gör skolans verksamhet så smittsäker som möjligt. Allt för att skolans undervisning ska bli så öppen som möjligt under våren, säger Anna Ekström (S).

– Anna Ekström lägger ett jättestort ansvar på huvudmännen, trots att de hittills under pandemin verkligen inte gjort vad de ska för att förhindra smittspridningen och hålla arbetsbelastningen i schack och lärare friska. Att tro att de plötsligt ska klara av det är nog många som ser som ett aprilskämt, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

7 av 10 vidtar inte nödvändiga åtgärder

En färsk undersökning från Lärarförbundet visar att bara 3 av 10 skyddsombud uppger att arbetsgivarna vidtar nödvändiga åtgärder.

– Det här är ett oväntat, obegripligt besked med tanke på hur smittspridningen ser ut. Det är tydligt att man har haft fokus på vad som behövs för att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt, och inte på att det krävs friska lärare och elever för att kunna bedriva undervisning, säger Johanna Jaara Åstrand.

Samtidigt pågår analyser av risker för olika lärargrupper hos Folkhälsomyndigheten. Men FHM har inte inväntat resultatet från dessa innan rekommendationen.

– Vi har övergripande resultat som vi tycker räcker för att stötta den rekommendationen på plats idag, säger Anders Tegnell till Läraren.se.

Gymnasieläraren Olle de Vahl i Örnsköldsvik är inte nöjd.

– Det känns oroväckande att mer ansvar läggs på enskilda huvudmän och kommuner. Våra erfarenheter är att förvaltningsnivån inte ger rätt förutsättningar för att anpassa arbetsplatserna efter skolans specifika behov. Fler åtgärder behövs från staten om närundervisning ska prioriteras, säger han.

LÄSTIPS: Därför väntar regionerna med arbetsplats-tester

FHM tar fram skolpaket

Skolan måste fortsätta jobba förebyggande, framhåller Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

FHM håller också på att ta fram underlag till skolan om olika aspekter på hur man kan jobba så säkert som möjligt.

– Det handlar om att se skolan som den arbetsplatsen den faktiskt är. Det är också upp till var och en som är i miljön att följa reglerna, säger Britta Björkholm.

Även hon betonar att det kan bli aktuellt för gymnasieskolor att fortsätta med distansundervisning om smittoläget kräver det.

– Vi har ett bekymmersamt läge med mycket smittspridning och de allmänna råden måste följas. Vi vuxna måste vara duktiga förebilder. Vi måste hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom, säger hon vidare.

Eleverna väger tyngre

TT: Men varför kommer beslutet just nu, smittläget har inte förbättrats? 

– När tiden går börjar vi se de negativa konsekvenserna av det här beslutet mer och mer. Och med tanke på att det är en hyfsad del kvar av terminen ser vi att det är rätt läge. Går det att bedriva undervisningen mer på plats är det viktigt att göra det för att hämta in det som man kan.

TT: Det handlar alltså inte om ett förbättrat smittoläge, utan att skadorna för eleverna riskerar att bli för stora?

– Ja, säger Britta Björkholm.

LÄS ÄVEN

Mer distansundervisning hotar öka lärarbristen

På Lyckseleskolan coronatestas lärarna – två gånger i veckan

Fem länder – fem covid-strategier

24 lärare berättar: Så har pandemin förändrat våra liv