Sök
Publishing-priset logga

”Det har funnits fördelar också”

Illustration: Pep Boatella

Maja Lindqvist, gymnasielärare, handledare och skolpedagog, Stockholm:

”Pandemin har medfört enorma och tuffa krav på lärarna med tydliga planeringsmallar och ständiga återkopplingar. Men för många elever är det en fördel att kanske få mer personlig respons. En del vårdnadshavare kanske också tycker att det är positivt med tätare kontakt med lärarna, vilket varit en vanlig följd av distansundervisningen.

Många elever har svårt att hålla struktur och distansundervisningen är ju en ordentlig övning i just det. Men generellt är det problematiskt. Särskilt för elever som behöver mycket stöd.

Det kan visserligen ha varit skönt att slippa gå till skolan till en början. Men efter en tid saknar de flesta den sociala kontakten.

Det är svårt att hitta positiva konsekvenser av pandemin, det mesta är negativt.

Men digitalisering kanske har medfört fler samtal mellan kollegor, då man uppmärksammar behovet av stöd och kollegiala samtal om pedagogik och metodik. Distansundervisningen innebär i hög grad en identifiering, analys och kartläggning av lärandet för att utforska vad eleverna behöver hjälp med.

Denna pandemi har kanske bidragit till att vi inom skolan reflekterat mer kring olika undervisningsmetoder.

Både elever och lärare har fått öva på så kallad blended learning som innebär en kombination av lärande i klassrum och digitalt. Något vi kommer att se mer av i framtiden.”