Sök

Covidkrisen – hon undervisar på fem skolor

”Det här handlar om liv och död”, säger modersmålsläraren Antonella Tiozzo som reser mellan fem olika skolor varje vecka. Foto Shutterstock och Privat

Modersmålslärarna är en grupp som riskerar extra mycket under covid. Trots att hon undervisar några elever på distans, reser Antonella Tiozzo mellan fem olika skolor varje vecka.
– Det här handlar om liv och död, säger hon.

Ny undersökning: Lärare får agera snorpoliser och sjukvårdspersonal

Antonella Tiozzo arbetar i Stockholm med att undervisa i italienska som modersmål. Just nu arbetar hon halvtid, eftersom hon samtidigt studerar för att bli lärare i svenska som andraspråk. En halvtid innebär undervisning på totalt sju skolor, varav fem med klassrumsundervisning och resor.

– Men jag har ett bra schema, så skolorna ligger nära varandra, säger hon.
Antonella Tiozzo menar att det är svårt att diskutera anpassningar för lärarna, som är extra

Språkcentrum anställer cirka 450 personer, och undervisar 18 000 elever i Stockholm.

”Riskerar bli smittospridare”

Paul Savage är huvudskyddsombud och ansvarig för Lärarförbundets modersmålsteam.

– Det största problemet är att lärarna måste springa omkring. Det är ingen som riktigt håller i den riskbedömning som behöver göras i det systematiska arbetsmiljöarbetet, svårt för varje enskild rektor att sköta. Vi riskerar både att bli sjuka och att bli smittospridare, säger Paul Savage.

Under våren undervisade lärarna helt på distans, men kommunens utvärdering visade att det var svårt för de yngre barnen. Nu ska grundskolan ha klassrumsundervisning.

Enligt Språkcentrum finns inget tak för i hur många skolor en modersmålslärare ska undervisa.

Johanna Jaara Åstrand: "Tag lärarnas larm på allvar"

Prioriterar yngre elever

– Vi tillämpar individuella lösningar i syfte att bidra till minskat resande i kollektivtrafiken vilket innebär färre arbetsplatser där läraren är fysiskt på plats. Vi har dock sett svårigheter med distansundervisning för yngre elever och prioriterar därför att dessa elever får undervisning på skolan, säger Renée Schlegel, enhetschef Språkcentrum, i ett mejlsvar till Läraren.se.

Men distansundervisning i kombination med klassrumslektioner innebär risker.

– Det som blir problematiskt är att det blir ganska mycket dubbelarbete – man försöker täcka upp och både undervisa på distans och på plats, och momenten får inte alltid plats i det vanliga schemat. Vi har mycket diskussioner med arbetsgivaren, det är problem med att begränsa arbetstiden, säger Paul Savage.

Antonella Tiozzo tycker inte att Språkcentrum har varit intresserade av diskussion.

– De borde lyssna på varje lärare. De som är mellan 55 och 65 är jätteoroliga. Det här handlar ju faktiskt inte om lön, utan om liv och död, säger hon.

– För lärare i riskgrupp har det varit lite gnissel, men sedan finns det också de som är oorganiserade, så jag är inte säker på att jag hör om allt som händer, säger Robert Savage.

Hur ser du på kritiken att anställda upplever att ni inte vill ta en dialog med dem?

– Vi uppmanar våra medarbetare att ha en nära dialog med sin närmaste chef för att kunna göra individuella anpassningar så långt det är möjligt utan att elevers undervisning blir negativt påverkad, säger Renée Schlegel.

LÄS OCKSÅ: CORONAPRESSEN — 8 av 10 LÄRARE FÅR ÖKAD ARBETSBÖRDA.

DISTANSUNDERVISNING — EFTER PANDEMIN UNDERVISAR VI INTE SOM TIDIGARE

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.