Sök

FHM: ”Riskrapport bygger på gamla siffror”

Folkhälsomyndighetens senaste rapport om lärare visar att risken för yrkesgruppen är relativt låg – problemet är att siffrorna den baserar sig på är en månad gamla.

Folkhälsomyndigheten räknar med att det är liten risk att lärare blir smittade av covid-19 på jobbet. Men siffrorna myndigheten baserar sig på är en månad gamla. Samtidigt accelererar smittan, främst i gruppen unga vuxna.

Lärare löper relativt låg risk att smittas av covid-19 på jobbet. Det är Folkhälsomyndighetens (FHM) budskap i en rapport som presenterades 12 november.

Men de färskaste siffrorna i rapporten är från 19 oktober, ett datum då smittspridningen befann sig i ett betydligt lugnare skede. Den dagen registrerade FHM 770 nya sjukdomsfall. Den 12 november är siffran 4 519 stycken.

Då är rapporten egentligen inaktuell?

– Ja, det kan man säga. Det tar några veckor för registerstudier med god kvalitet. Och därför är det bra att fler tittar på det här, säger Maria Axelsson, enhetschef vid avdelningen för epidemiologisk uppföljning vid FHM.

Men om siffrorna är gamla, hur påverkar det er riskbedömning?

– Vi har en hög smittspridning i samhället. Men jag känner mig trygg med att bedömningen fram till 19 oktober så var det ingen hög risk för lärare att bli sjuka, säger hon.

Och hur orolig är du för lärarnas situation idag?

– Jag är inte orolig, men väldigt mån om att följa upp, säger hon.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Kritiken: högstadielärarna syns inte

Rapporten har fått kritik för att den klumpar ihop grundskolelärare, vilket gör att risken att smittas ser lägre ut än vad den är i verkligheten för den lärargrupp där flest drabbas – högstadielärarna. 

– Vi har analyserat på det vis som skolan är organiserad, förskola, grundskola och gymnasium. Högstadielärare har en relativt större risk än mellanstadielärare. Hur mycket det betyder kan jag inte uttala mig om. Men den relativa risken för en grupp kan inte vara oerhört mycket högre, och jag tror inte att det hade gjort skillnad för våra bedömningar, säger Maria Axelsson.

Statsepidemiolog Anders Tegnell:

– Det är ändå en lång period vi har följt lärarna, och vi har inte sett stora förändringar i risken trots att gymnasieskolan varit stängd och öppen och smittspridningen legat på olika nivåer. Vi fortsätter följa gruppen som alla yrkesgrupper, men spontant tror jag att inte att vi skulle se några större förändringar just nu, säger Anders Tegnell till Läraren.se.

Trots att gruppen 17-19-åringar ökar bland covid-smittade, verkar det inte vara någon stängning av gymnasieskolan på gång i närtid.

– Det är en balans mellan att eleverna ska få bra undervisning och att man inte ska ta risker med smittspridningen. Det är en dialog och det lutar ingenstans förrän vi är klara, säger Anders Tegnell.

Ny analys

Myndigheten kommer att göra en ny analys efter jul. Bland annat tittar FHM på hur distansundervisningen på gymnasiet påverkade smittspridningen.

– Vi är måna om det här, vi vill göra det bästa. När terminen är slut börjar vi göra nya analyser på en gång. Det tar inte jättelång tid, men vi behöver någon månad, säger Maria Axelsson.

Läs mer:
Kan snoriga barn skydda lärare mot covid-19?
Kritiken: Arbetsgivarna tar inte ansvar för covid-pressen

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.