Sök

Lättar upp coronaråden för gymnasieskolan

Gymnasieskolan övergår till en kombination av distans-, fjärr- och närundervisning till och med 1 april.

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss närundervisning, trots smittspridningen.
Det är Folkhälsomyndighetens nya rekommendation. Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand kräver tid för lärarna att förbereda sig.

Folkhälsomyndigheten (FOHM) går in med en öppnare linje för skola och fritidsverksamhet som vänder sig till unga, i och med torsdagens presskonferens.

Tillbaka till skolan

Den nuvarande nationella rekommendationen förlängs, men ändras så att gymnasieskolorna ska kunna bedriva "viss närundervisning" kombinerat med distansundervisning.

Syftet är att fler elever ska kunna få undervisning i klassrum i de kommuner där smittspridningen är lägre. Men tanken är inte att alla elever på en gymnasieskola ska komma tillbaka till skolan samtidigt.

Den förändrade rekommendationen ska gälla till första april.

– Bakgrunden är att smittspridningen i samhället fortsatt är omfattande och att läget är allvarligt, men att det inte är likadant överallt, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

– Det är inte rimligt att undervisningen ska ske på distans hela tiden i hela landet när läget ser så olika ut som det gör, säger Ekström.

Reglerna ska gälla till den 1 april.

LÄSTIPS: Oklart om skolan ska smittgranskas

Gäller från måndag

Bakgrunden är att det finns en utbredd önskan om att gymnasieeleverna ska få lite mer av vanlig skolvardag. De är inne på sin tredje termin präglad av coronaviruset, och det har kostat på.

Till Sveriges gymnasieelever säger utbildningsministern:

– Nu fortsätter en tuff tid. Det kommer inte att vara lätt, men ni har visat att ni klarar att ta ett stort ansvar i en svår tid.

Folkhälsomyndigheten betonar samtidigt att distans- eller fjärrundervisning för högstadiet endast ska ske när huvudmännen genomfört alla andra smittskyddsåtgärder.

– När det gäller högstadieskolorna är det viktigt att så långt som möjligt hålla dem öppna under pandemin. Regeringen har tidigare beslutat om ökad flexibilitet för huvudmännen med möjlighet till distans- eller fjärrundervisning om inte övriga åtgärder anses tillräckliga, säger Johan Carlsson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand är tydlig med att lärare nu behöver skyddas från dubbelarbete.

– Vi måste utgå från att huvudmännen tar sitt ansvar, och Lärarförbundet kommer att ligga på. Det viktiga är att hybridlösningen inte drabbar enskilda, utan att varje lärare får ägna sig åt antingen distans- eller närundervisning. Vi vet hur dubbelarbetet slår och vi måste värna om en extremt slutkörd lärarkår. Det här är tredje terminen för lärarna under pandemin och det råder en stor osäkerhet om vad som ska gälla från en vecka till en annan, säger hon.

Läraren.se har tidigare frågat utbildningsminister Anna Ekström om de sena beskeden till Sveriges lärare. 

– Jag strävar efter att beskeden ska komma i så god tid som det bara går, men under en pandemi är det sällan möjligt, säger hon.

LÄSTIPS: Tegnell: ”Snar återgång till vanlig grundskola”

”Dribblar med lärare och rektorer”

Men Johanna Jaara Åstrand vill se mer tid för lärarna att förbereda sig inför varje nytt beslut.

– Lärarna är enormt irriterade på sista-minuten-besked. Även om smittskyddsläget gör att man inte kan fatta beslut tidigare, behöver lärarna också tid för att förbereda sig och sina elever för fjärr-, distans- och närundervisning. Eleverna behöver få veta vad som gäller. Det är flera olika behov som måste synkas, och alla är lika viktiga. Men hittills dribblar man väldigt mycket med lärare och rektorer och kräver omställning från en dag till en annan, säger hon.

Kulturskolan öppnar

Samtidigt uppmanar Johan Carlsson huvudmännen att öppna kulturskolan för barn födda 2005 och senare – trots att övrig offentlig verksamhet ska hållas stängd fram till 7 februari.

FOHM räknar med att vinsterna för folkhälsan är större med öppna aktiviteter, än risken för smitta.

– Vi vet att barn och unga inte är de som i första hand driver smittspridningen i den här pandemin. Därför anser Folkhälsomyndigheten att undantag bör göras för idrotts-, fritids, och kulturaktiviteter som vänder sig till barn och unga, både utomhus och inomhus. Regeringen uppmanar också aktörerna att snarast uppta verksamheten, säger Johan Carlsson.