Sök

Coronapressen: 8 av 10 lärare får ökad arbetsbörda

”Det är inte pandemin som riskerar stänga skolor – det är lärarstressen”, menar Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand. Ny Sifo-undersökning visar hur stressade lärare är under corona. Foto: Getty och Izabelle Nordjfell

Trots Skolverkets direktiv om att lärare inte ska dubbelarbeta under corona-pandemin, tvingas en tredjedel av lärarna leverera extralektioner åt frånvarande elever. För 8 av 10 lågstadielärare ökar arbetsbelastningen. Det visar en ny undersökning.

Hur pandemin kommer att påverka höstterminen är ingen som vet. Men lärarna oroar sig för att inte orka.

”Det stora problemet med den svenska strategin är uthålligheten. Hur länge kommer personalen i förskolor, fritidshem och skolor att orka? Under en tid kan lärare slå knut på sig själva – och så har också skett. Men om pandemin biter sig fast – vad händer då med utbildningen för våra barn och ungdomar? Redan före coronapandemin var lärarbristen och arbetsbelastningen ett problem”, skriver Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet, i en debattartikel i Aftonbladet.

Och arbetsbördan har ökat under corona.

Sex av 10 förskollärare upplever att arbetsbelastningen ökat. I förskoleklass är siffran dryga 7 av 10, och i fritidshem upplever 6 av 10 ökad arbetsbörda under covid-19.

Värst är läget i grundskolans lägre årskurser, där 8 av 10 lärare upplever ökad arbetsbörda.
Lärare på mellan – och högstadie ligger nästan lika högt, med 75 respektive 73 procent.

Gymnasielärarna har, som enda yrkesgrupp av de medräknade, skött undervisningen på distans. Nära 7 av 10 tycker att arbetsbelastningen ökat, på vuxenutbildningen är det 6 av 10 lärare som känner samma sak. 

Detta gör att lärarna oroar sig inför hösten, enligt den nya undersökning som Kantar Sifo gjort på Lärarförbundets uppdrag.

Oroliga för sjukskrivningar

  • 65 procent av lärarna är oroliga att deras kolleger sjukskriver sig om pandemin fortsätter i höst.
  • 32 procent distansundervisar frånvarande elever.
  • 57 procent av förskollärarna och 45 procent av lärarna i skolan har täckt upp för en kollega.


Samtidigt pausar inte nedskärningarna.

”Många kommuner skär ner”

Nu kräver Johanna Jaara Åstrand insatser, i form av laglättnader vad gäller krav på utvecklingssamtal, bedömning och betygssättning. Lärarförbundet vill också att Skolinspektionen pausar sin granskning – också se ett löfte från huvudmännen:

”Något som spär på lärarnas oro är det faktum att många kommuner skär ner på skolan. Om kommunerna inte gör andra prioriteringar är risken överhängande att strategin med öppna skolor inte går att upprätthålla vid en andra våg av pandemin”, skriver Johanna Jaara Åstrand i Aftonbladet.

Undersökningen genomfördes mellan 15 och 25 maj 2020, med 2852 lärare och en svarsfrekvens  på  58 procent.