Sök

Corona pausar las-förändringarna

Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet, hoppas att las-förändringarna kommer att stoppas helt och hållet.

Den första juni presenterar utredaren Gudmund Toijer förslag på en ny las-lagstiftning för regeringen, efter en överenskommelse mellan regeringen och januaripartierna.

Nu föreslår han att förslagen ska träda i kraft först om två år, med tanke på coronakrisen. Detta enligt tidningen Arbetet.

– Det låter rimligt  att skjuta på arbetet utifrån de direktiv som utredningen har. Det är inte läge att göra stora förändringar i arbetsrätten utifrån den påverkan corona har på hela arbetsmarknaden, säger Mathias Åström, Lärarförbundet.

Han har hela tiden varit kritisk mot en förändring, som enligt honom urholkar anställningstryggheten.

Bland annat har utredningen i uppdrag att lätta på turordningsreglerna.

– Risken att det här går igenom är väldigt stor. Det skulle i så fall vara ett rejält slag mot anställningstryggheten. Att utredaren vill skjuta på det det är ett stort steg, nästa är att regeringen och en riksdagsmajoritet ser att det inte är läge att genomföra det här alls, säger Mathias Åström. 

Inom den kommunala sektorn har parterna förhandlat fram avtal som begränsar effekten om regeringen och samarbetspartierna trots allt väljer att  urholka las. Men på den privata fortsätter förhandlingarna.

– När jag ser det som refereras av ändringsförslagen blir jag än mer trygg i att vi i kommunal sektor har säkrat anställningstryggheten. Vi kommer att ha en större anställningstrygghet inom kommunal sektor än i de förslag som utredningen lägger på regeringens bord, säger Mathias Åström.

Regeringens eventuella lagändringar är dispositiva, de går att ändra i avtal mellan fack och arbetsgivare. 

En urholkad las skulle även riskera att drabba förskola, skola och fritidshem, med tanke på de ökade utgifter och minskade skatteinkomster som nu drabbar kommunerna, menar Mathias Åström.

– Skolan är en stor del av kommunens utgifter, jag har svårt att se att den skulle vara helt fredad om inte staten bidrar mer. Jag ryser vid tanken på att i ett sådant framtidsscenario, utan större statliga insatser, och utan avtal som begränsar konsekvenserna, kasta in en uppluckrad las, säger Mathias Åström.

Utredningen föreslår att förslagen genomförs 2022, innan valet.