Sök

”Corona en facklig väckarklocka”

Jöran Roos, lärare i svenska, engelska, religion och samhällskunskap samt huvudskyddsombud på Malenagymnasiet i Sjöbo:

”Många av mina kollegor är 50 plus och vissa hör även till en riskgrupp. Därför har det funnits en utbredd oro för smitta på skolan. Och många av eleverna har varit sjuka, framför allt under hösten.

Som huvudskyddsombud har mitt fokus legat på att stötta personalen och även se till att arbetsmiljön fungerar för att minska spridningen. Det har varit viktigt att inskärpa olika rutiner och hålla stenhårt på testning, distans och handhygien. Det har inneburit mer fackligt arbete och delvis nya uppgifter.

Själv blev jag tidigt sjuk i covid-19. I mitten av mars låg jag hemma och hostade och trodde jag hade lunginflammation. Jag fick svårt att andas, hamnade på sjukhus och fick syrgas under tre dagar. Som tur var slapp jag respirator och tänker så här efteråt att jag ändå kom lindrigt undan.

Men jag har inte riktigt hämtat mig än. Jag är fysiskt svagare och känner allmänt lite mindre lust och motivation än jag brukar göra. Fast det blir bättre.

Coronan har medfört en del nya rutiner på skolan. Ett exempel på praktiskt och förebyggande arbete är att jag numera handlar in hälsosammare pålägg till vårt gemensamma personalfika. Jag har skippat skinkan och leverpastejen och satsar i stället på pålägg som innehåller mer D-vitamin, vilket enligt viss forskning eventuellt kan vara ett skydd mot viruset.

Trots allt negativt och hemskt som pandemin medfört ser jag samtidigt att det finns vissa positiva effekter. Ibland innebär distansundervisningen att det blir mindre bus och stök bland eleverna och att det blir mer gjort.

Corona har fungerat som en väckarklocka som påverkat det fackliga arbetet. Pandemin har väckt en beredskap om att det kan komma svåra kriser och att vi måste vara beredda.”

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.