Sök

Chefläkaren: ”Vi behöver veta vilka yrken som är viktigast”

Chefläkaren Elda Sparrelid välkomnar Folkhälsomyndighetens priolista på yrkesgrupperna.

I Sveriges största regioner dröjer lärartester för covid-19. Anledningen?
– Vi behöver veta vilka yrken som är viktigast, säger chefläkaren Elda Sparrelid.

Regeringens 100 000 tester i veckan dröjer. Det innebär också att det fortfarande främst är de som läggs in på sjukhus samt sjukhuspersonal som testas i dagsläget.

Under måndagen och tisdagen faller de sista pusselbitarna på plats kring logistiken i region Stockholm, enligt chefläkaren Elda Sparrelid.

Men när lärare kan vara aktuella för tester för pågående covid-19-infektion, det kan hon inte svara på.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har redan presenterat en lista över vilka som ingår i samhällsviktiga yrkesgrupper, och där finns bland annat lärare och personal inom barnomsorgen.

Dessa utgör grupp 3 i provtagningsordning, efter de som läggs in på sjukhus samt vårdpersonal.

– Vi behöver veta vilka yrken inom grupp 3 som är viktigast, det blir svårt att öppna för allt på en gång, säger Elda Sparrelid, till Läraren.se.

Tar tid

Region Västergötland ligger redan långt fram med hemtester, vilket enligt regeringens samordnare Harriet Wallberg innebär stora besparingar vad gäller både personal och material. Här är en första sortering redan gjord.

– I ett första steg avser vi erbjuda provtagning till räddningstjänst, polis och kriminalvård enligt den rutin med självtest som etablerats för kommunal personal. I en successiv expansion räknar vi med att andra yrkesgrupper och roller blir aktuella, och där välkomnar vi Folkhälsomyndighetens ledning vad gäller prioritetsordning, säger stabschef Jan Kilhamn i ett skriftligt uttalande.

Region Sörmland, som varit hårt drabbat av coronapandemin, har heller inget facit att dela med sig av.

– Vi tittar just nu på ett sätt att utöka testerna i regionen med bland annat självtester via 1177 men det handlar fortfarande om egen personal inom hälso- och sjukvården och kommunernas omsorgsverksamhet. Utökade tester för andra yrkesgrupper diskuteras men vi har inget startdatum för tillfället, säger pressansvarige Fredrik Gustavsson, i ett mejlsvar till Läraren.se

Att rigga provtagningen tar tid.

– Stockholm är en jättestor region, och det här är en helt ny infrastruktur. Vi har behövt rigga upp för att synka med personal, se till att de som av smittoskäl inte kan transportera sig till provtagningen ska kunna testas i hemmet, och att det finns vårdpersonal som kan ta hand om ett positivt svar och svara på frågor, säger Elda Sparrelid.