Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Barnläkare: Stängda skolor drabbar ungas hälsa

Nedstängningar slår hårt mot barn och unga konstaterar representanter för svenska barnläkarorganisationer.

Pandemirestriktionerna har drabbat barn och unga hårt. Lärarnas och skolgångens betydelse för barns utveckling kan inte nog understrykas, skriver representanter för svenska barnläkarorganisationer.

Stängda skolor innebär inte bara en risk för att de får en sämre utbildning utan också en risk för fysisk och psykisk ohälsa, skriver representanter för svenska barnläkarorganisationer i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Inställda fritidsaktiviteter och stängda idrottsanläggningar ger sämre möjlighet till fysisk aktivitet för barn och unga.

De flesta barn som smittas blir lindrigt sjuka eller får inga symtom alls. Få barn har blivit allvarligt sjuka av covid-19, skriver de.

Artikelförfattarna konstaterar att det finns andra som vet bättre än de om smittspridningen i skolorna är så stor att det behövs en nedstängning för att minska samhällssmittan.

Men om man fokuserar på "barns och ungdomars hälsa och risk för sjukdom är det vår övertygelse att det är rimligt att så långt som möjligt hålla skolor och fritidsaktiviteter öppna och tillgängliga", skriver de.

LÄS ÄVEN

Lärarnas oro: Hur drabbas mina elever av pandemin?

Pandemiångest – tio tecken på att eleverna far illa

Gratis munskydd i Malmöskolor kan bli dyrt

Jaara Åstrand: ”Oro också en arbetsmiljörisk"