Sök

Arbetsmiljöverket: Skolor gör inte nog mot covid-19

Skolor gör inte tillräckligt för att stoppa smittspridningen, enligt Arbetsmiljöverkets senaste inspektioner.

Många skolor brister i arbetet med att stoppa smittspridningen av covid-19, visar tusentals anmälningar från skolor och inspektioner som Arbetsmiljöverket gjort. Men FHM backar inte om närundervisningen.

Läs: Sämst på skyddsstopp trots rekordmånga anmälningar

Arbetsmiljöverket har hittills fått in 13 322 anmälningar som är kopplade till covid-19 i skolan. 

När det började komma signaler om att det förekom smittspridning på skolor påbörjade Arbetsmiljöverket inspektioner på grund- och gymnasieskolor inom ramen för det uppdrag verket fått från regeringen om riktade inspektioner med fokus på smittspridning på arbetsplatser.

Nu kommer andra delrapporten. Och trots att pandemin pågår, är det fortfarande skarp kritik som Arbetsmiljöverket riktar mot skolornas arbetsmiljöarbete.

Fortfarande ser myndigheten återkommande brister.

"Våra inspektioner har visat att smittriskerna med covid-19 alltför sällan riskbedöms och hanteras i skolornas systematiska arbetsmiljöarbete. Att anmälningarna från skolan om allvarliga tillbud har ökat väsentligt under våren indikerar också ett bristande förebyggande arbete", står att läsa i rapporten.

Ansvariga projektledaren Elin Löfström Engdahl har tidigare förklarat läget:

– Det inspektörerna ofta återkopplat kring är att det är svårt att hålla avstånd i skolan. Men är det svårt att hålla avstånd så får man ta fram lösningar för det, vidta andra skyddsåtgärder, säger Elin Löfström Engdahl.

Tusentals anmälningar

Hon säger att det finns många goda exempel där skolor tänkt nytt för att göra det möjligt för både elever och lärare att hålla avstånd och minska risken för smittspridning.

– I stället för att klämma in alla i ett klassrum använder man två, varav i det ena eleverna arbetar vid datorn. Man kanske har en stor gymnastiksal man kan ha undervisning i eller ha undervisning utomhus, säger Elin Löfström Engdahl.

De dryga 13 000 anmälningarna kopplade till covid-19 i skolan som myndigheten fått in handlar, precis som det inspektionerna visat, bland annat om att för många personer vistats i ett och samma klassrum under en längre tid och att lärare inte kan hålla tillräckligt avstånd till elever.

– Arbetsgivare måste i samverkan med skyddsombud identifiera var det finns smittrisker och sedan fundera på hur man minimerar smittrisken, vidta åtgärder och sedan kontrollera att åtgärden får den effekt man vill ha, alltså att den minskar smittrisken.

Arbetsgivarens ansvar

Hon säger att det är oerhört viktigt att arbetsgivarna säkerställer att medarbetarna har en god arbetsmiljö.

– Det här gäller också eleverna. Det är deras arbetsplats också och de ska inte behöva bli sjuka i skolan, säger Elin Löfström Engdahl.

Trots Arbetsmiljöverkets rapport och ökande smittotal, har Folkhälsomyndigheten inga planer på att backa om rekommendationerna om närundervisning.

– Den möjligheten (distansundervisning) finns som ett verktyg om man bedömer att man har en smittspridning på skolan och den används. Några regioner har lägre smittotal och vissa skolor har ingen smittspridning – då måste man skapa de bästa förutsättningarna för den skola och den region man befinner sig i, säger Karin Tegmark, biträdande statsepidemiolog vid FHM, till Läraren.se.

Det finns heller inga planer på skärpta restriktioner.

– Skolorna arbetar på för fullt. Det är en komplex och svår miljö och vi har en omfattande testning för att upptäcka fall i ett tidigt skede. Nu har man också verktyget med antigentester, och snabbt få besked så att de som kan ha sjukdomen är hemma. Men man ska inte vara nöjd, det finns mer jobb att göra, säger hon.

Arbetsmiljöverket tipsar oroliga lärare om att vända sig till arbetsgivare eller skyddsombud.

– Om man som arbetstagare är orolig för sin arbetsmiljö ska man prata med sin arbetsgivare. Får man inget gehör där vänder man sig till sitt skyddsombud, säger Elin Löfström Engdahl, till TT.

Arbetsmiljöverket kommer att fortsätta inspektera skolor året ut.

LÄS ÄVEN

Så drabbar pandemin lärarnas bedömningar

Läraren om betygen: ”Är inte orolig”

Ökad barnsmitta – FHM planerar inför skolhösten