Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

32 elever i klassrummet – Lärarförbundet kräver åtgärder

Olle de Vahl, gymnasielärare och Lärarförbundets skyddsombud kräver åtgärder från Örnsköldsviks kommun efter larm arbetsmiljöproblem kopplade till corona.

I grundskolan tvingas lärare och elever att sköta covid-städningen, och på gymnasiet ska två tredjedelar av eleverna tillbaka i klassrummet direkt efter sportlovet – utan tid för lärarna att förbereda. Nu kräver Lärarförbundet i Örnsköldsvik kommunen på snabba åtgärder.

LÄSTIPS: ”LÄRARNA BORDE FÅ APPLÅDER, SÄGER AGNES WOLD”

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har gemensamt lämnat in en begäran till arbetsgivaren om att snabbt åtgärda arbetsmiljöproblemen i kommunens skolor, en så kallad 6:6a.

Den handlar om städningen i grundskolan, där lärare och elever fått rycka ut för att säkra corona-kraven. Men också om att det enligt Lärarförbundet är omöjligt att hålla avstånd i skolan enligt FHM:s riktlinjer, när majoriteten av eleverna återvänder efter sportlovet.

– Oron är ett arbetsmiljöproblem. Även elevernas oro. Det kan man hantera genom att låta lärarna förbereda sig, och planera en smidig öppning, säger Olle de Vahl, gymnasielärare och Lärarförbundets skyddsombud.

Trots Folkhälsomyndighetens krav på avstånd, befarar han att han snart står inför 32 elever i samma sal direkt efter lovet. Han har haft två arbetsdagar på sig för förberedelser.

– Om alla lärare behöver dela upp sina grupper, då räcker inte salarna, säger han.

När kollegerna frågar honom hur de ska göra för att hålla avstånd, kan han som huvudskyddsombud inte svara.

– Man upplever en otrolig stress. Vi måste känna oss trygga när vi är i skolan, och det kräver förberedelsetid, säger Olle de Vahl.

LÄSTIPS: KRITIK MOT SENA PANDEMI-BESLUT

Efter en inspektion från Arbetsmijöverket i början av mars, pågår redan ett arbetsmiljöarbete i kommunen.

Kraven på kommunen

Arbetsmiljöverket ställer skarpa krav på arbetsgivarens riskbedömning, som de menar inte är tillräcklig. Kommunen har till slutet av månaden på sig att komma tillrätta med problemen.

Eric Bagger, bildningsförvaltningens säkerhetssamordnare:

– Vi har gjort en fullständig riskbedömning av pandemin och tagit vidare flera särskilda riskbedömningar utifrån förändringar i verksamheterna. Dessutom gör alla skolenheter lokala riskbedömningar. Både de centrala och de lokala riskbedömningarna följs upp med jämna mellanrum. Det Arbetsmiljöverket påpekat är att covid-19 har riskklass 3 och därför ska vara föremål för en egen riskbedömning. En sådan tar vi därför fram för kommunens alla förskolor och skolor.

I sin 6:6a kräver Lärarfacken därför arbetsgivaren på åtgärder för att säkra avstånden i skolan.

”Litar på smittskydd”

Gymnasiechefen Andreas K Johansson är ledig, men svarar på mejl.

På frågan om det finns någon plan för hur lärare och elever ska kunna hålla avstånd i klassrummet, och om det finns lokaler nog i skolan för att dela upp klasserna, svarar han:

Enligt Smittskydd Region Västernorrland kan vi öppna upp för undervisning och om smittskyddsläkare anser att vi kan öppna utifrån våra förutsättningar så litar vi på deras bedömning.

Smittskyddsläkaren Hans Boman bekräftar att de står bakom en återgång, så länge maximalt 80 procent av eleverna finns på plats samtidigt.

På frågan om det är okej med 32 elever i samma klassrum, svarar han:

– Man måste förstås anpassa verksamheten så att det går att hålla avstånd.

Men lärarfackens 6:6a handlar också om städning.

LÄSTIPS: LÄRARE SKA INTE COVID-STÄDA

Lärarförbundet och LR kräver att Örnsköldsviks kommun följer FHM:s rekommendationer, och att de gör en ordentlig riskbedömning i de fall lärare och elever ska utföra uppgiften, något som innebär att både anställda och elever hanterar kemikalier.

Bildningsförvaltningens chef Kristina Rastbäck vill avvakta med att uttala sig om 6:6a-kraven.

– Jag har just fått den, och vi håller på att titta på den och ska svara inom den tid vi fått. Jag har inga andra kommentarer kring det just nu, skriver hon i ett mejl till Läraren.

LÄS ÄVEN

Nya testregler på jobbet – detta gäller för skolan