Sök

Storsatsning på vidareutbildning kan ge fler lärare

Nu är hela skolbudgeten för 2021 här – och en stor del går till att satsa på utbildningen av nya lärare. Foto: Getty, Colourbox

Pengar till 30 000 fler utbildningsplatser kan ge fler lärare. Det är den stora nyheten nu när hela skolbudgeten för 2021 nu ligger på bordet.

Dagens stora nyhet är att regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna satsar på 30 000 fler utbildningsplatser för personer som vill skola om sig. Förhoppningen är att det ska leda till fler utbildade inom bristyrkena, dit lärare hör.

Redan innan hela budgeten presenterades under måndagen, dock i pandemitider utan sedvanlig promenad, har regeringen lagt fram sitt förslag om en extra covid-miljard till skolan.

Ska kontrollera skolan

Statens skolverk: 1,2 miljarder kronor.

Statens skolinspektion: 468 miljoner kronor.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM): 770 miljoner kronor.

Sameskolstyrelsen: 57 miljoner kronor.

Skolutveckling 

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet: 4,8 miljarder kronor.

Särskild utbildning i gymnasieskolan: 315 miljoner kronor.

Maxtaxa i förskolan

Maxtaxa i förskola och fritidshem: 3,9 miljarder kronor.

Bidrag till viss verksamhet: 209 miljoner kronor.

Bidrag till svensk undervisning utomlands: 110 miljoner kronor.

Lärarfortbildning

Fortbildning för lärare och förskolepersonal: 504 miljoner kronor.

Forskning om skolan

Skolforskningsinstitutet: 25 miljoner kronor.

Praktiknära skolforskning: 18 miljoner kronor.

Lärarlönelyftet

Bidrag lärarlöner: 4,9 miljarder kronor.

Särskilda insatser på skolområdet: 163 miljoner kronor.

Likvärdighetsbidraget

Statligt stöd för likvärdighet och önskad kunskapsutveckling: 6,2 miljarder kronor.

Yrkessatsningar

Bidrag till vissa studier: 17,5 miljoner kronor.

Statligt stöd till vuxenutbildning: 3,7 miljarder kronor.

Myndigheten för yrkeshögskolan: 135 miljoner kronor.

Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning: 3,6 miljarder kronor.

Universitet och högskolemyndigheter

Universitetskanslerämbetet (UKÄ): 158 miljoner kronor.

Universitets- och högskolerådet (UHR): 243 miljoner kronor.

Läs hela budgetförslaget här:

Fakta: Så mycket kostar budgetsatsningarna

   I miljarder kronor (mdr)
   Välfärd: 25,1 mdr
   Statsbidrag kommuner: 10
   Andra stöd till kommuner: 0,7
   Pengar till uppskjuten vård: 4
   Annat stöd till vård: 1,1
   Psykiatrisatsning: 1,18
   Statsbidrag till äldreomsorg: 4
   Kompetens/arbetsliv omsorgspersonal: 2,05
   Pengar till skola i utsatta områden : 0,48
   Pengar till bland annat lovskola och läxhjälp: 1,6
   Hushåll: 24 mdr
   Tillfällig skattereduktion (coronabonus): 5
   Sänkt skatt, förvärvsinkomster: 5
   Sänkt skatt för pensionärer: 2,3
   Höjd pension, pensionstillägg: 2
   Utvidgad RUT: 0,27
   Slopad schablonintäkt, uppskovsbelopp: 1,7
   Lägre bensinskatt (pausad indexering): 0,9
   Karensavdrag med mera på grund av covid: 0,9
   Höjt underhållsstöd: 0,1
   Förlängd högre a-kassa: 5,8
   Företag: 20,8 mdr
   Sänkt arbetsgivaravgifter för unga: 7,5
   Skattereduktion för investeringar: 5,5
   Staten tar kostnad för sjuklön: 3,7
   Sänkt arbetsgivaravgift, första anställda: 0,02
   Förlängt omställningsstöd: 2
   Omställningsstöd, enskilda firmor: 1,5
   Skatteavdrag för forskning/utveckling: 0,25
   Utökad expertskatt: 0,29
   Klimat/miljö: 11,1 mdr
   Kollektivtrafik: 2
   Järnvägsunderhåll: 0,5
   Godståg: 0,4
   Skydd natur, naturvård: 1,35
   Energieffektivisering bostäder: 0,9
   Elektrifiering, tunga transporter: 0,65
   Övrigt: 5,28
   Landsbygd: 5,1 mdr
   Landsbygdsprogram: 3
   Bredband: 1,4
   Vägunderhåll: 0,5
   Övrigt: 0,24
   Rättsväsende: 1 mdr
   Integration: 0,51 mdr
   Arbetsmarknad/utbildning: 6 mdr kronor
   Forskning: 3,4 mdr
   Civila försvaret: 1 mdr
   Kultur: 1,82 mdr
   Övrigt: 5,4 mdr
   SUMMA: 105 mdr
   Källa: Regeringen

TT

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.