Sök

Mer långsiktiga satsningar behövs på skolan

Lärarförbundets ekonomiska expert, Johan Ernestam, vill se mer långsiktiga satsningar på skolan än den som finansministern Magdalena Andersson (S) presenterade i vårändringsbudgeten.

Regeringen satsar en dryg miljard på Komvux utöver den aviserade skolsatsningen på 350 miljoner till lovskola, sommarjobb och stödinsatser för elever. Men Lärarförbundets ekonomiska expert, Johan Ernestam, vill se mer långsiktiga satsningar på skolan.

På torsdagen presenterade finansministern Magdalena Andersson (S) hela vårändringsbudgeten under en digital presskonferens. Hon betonade att majoriteten av budgetförslagen handlade om satsningar för att skapa jobb.

LÄSTIPS Så använder skolan covidmiljarden: ”Svårt”

Stor satsning på Komvux

I budgeten tillkom en utbildningssatsning på Komvux på drygt 1,14 miljarder.

– Det handlar framförallt om en utbyggnad av regionalt yrkesvux, SFI och svenska som andraspråk men i summa ingår att kommunerna ersätts retroaktivt med 332 miljoner för kostnader som de redan haft för yrkesvux, säger Johan Ernestam, Lärarförbundets ekonomiska expert.

Satsningarna på Komvux är viktiga och välkomna konstaterar Johan Ernestam eftersom Komvux har stora behov.
Satsningarna är tänka att möta dem som idag står långt från arbetsmarknaden men även stärka kunskaperna i svenska för de som har för dåliga kunskaper för att få ett arbete.

Regeringen, L och C hade dagen innan presenterat skolsatsningen på 350 miljoner som ska ge fler elever lovskola, sommarjobb och bidra till andra stödinsatser till barn som halkat efter i spåren av pandemin. Miljonerna ska också ge kommuner möjligheter att vidta åtgärder som förbättra arbetsmiljön för elever och personal under pandemin.

LÄSTIPS 350 miljoner till lovskolor och en bättre arbetsmiljö

Krävs miljarder under närmaste åren

Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, konstaterade att det kommer att krävas mellan 16-21 miljarder för att möta de utmaningar som väntar skolhuvudmännen under de närmaste åren.
Magdalena Andersson poängterar att kommunerna fått 3 kronor i kompensation för varje tappad skattekrona under Coronakrisen för att ha råd att behålla personal genom krisen. Vilket inte minst är tänkt för att säkra skolorna, sade hon.

Menar du att Lärarförbundets bild inte stämmer överens med din?

– Jag menar att man inte bara kan titta på det vi har kommit med i dag utan även se de väldigt stora tillskott som kom i höstens budget. Men tittar vi framöver så är ju min uppfattning också att vi kommer behöva satsa på både på äldreomsorgen och skolan och det beror på att vi får fler barn och fler äldre i Sverige. Det kommer vara en av de stora arbetsuppgifterna för kommande regeringar, säger Magdalena Andersson.

Johan Ernestam säger att många kommuner har jättebra budgetresultat efter 2020 på grund av alla verksamheter som man inte kunnat driva under pandemin och de budgetförstärkningar som man har fått. Men de långsiktiga behoven för 2022 till 2024 visar på prognoser där man går back cirka 40 miljarder så behoven av tillskott för kommunsektorn är stora om man ska gå runt.

– Om kommunerna inte i förhand vet att de får pengar mer långsiktigt så hjälper det inte att man har mycket pengar under ett år. Det kommer inte innebära att man vågar anställa eller göra andra långsiktigare satsningar, säger Ernestam.

LÄS ÄVEN

Så vill lärarna hantera utbildningsskulden
Stora skillnader i kommunernas satsningar på elevhälsa
Vinstregn över friskolorna – ministern ser rött

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.