Sök
Publishing-priset logga

Vad tycker du om det nya förslaget till betygssystem?

Panelens fem lärare tycker till om förslaget att gå över från kursbetyg till ämnesbetyg.

Lotta Tander, 49

Grundskollärare, Sörgårdsskolan F-3, Brunflo:
Svar: Förslaget i sig är väl bra om man ser att det gynnar elevernas inlärning i slutändan. Om det minskar lärarnas dokumentationskrav och lägger fokus på att faktiskt kunna ägna den mesta tiden till undervisning så är det jättebra.

 

Olle de Vahl, 35

Gymnasielärare på Nolaskolan, Örnsköldsvik:
Svar: Betygssystemet behöver en översyn, men jag tror inte att ämnesbetyg löser dagens problem. Finns en risk att stressen i årskurs tre ökar i ett läge där treorna redan är pressade inför studenten. Och hur får vi elever att våga välja att läsa en svårare kurs med risk för lägre ämnesbetyg? Vi måste ha ett system som stimulerar elever att välja fördjupande kurser. Varför är till exempel ett E i Sh1-kursen lika mycket värt som E i Sh3? Hur gör vi med de kurser som inte bygger på varandra inom samma ämne? Olika system gynnar olika elever, exempelvis:

Elev 1 Kurs 1 A Kurs 2 C Kurs 3 D
Elev 2 Kurs 1 D Kurs 2 C Kurs 3 A
Elev 1 gynnas av kursbetyg, elev 2 av ämnesbetyg.

 

Justine Särnerblom, 32

Lärare F–3 på Sommarhemsskolan Uddevalla:
Svar: Jag tycker inte att ett nytt betygssystem är vad vi behöver. Jag hade önskat se en analys av nuvarande betygssystem samt en risk- och konsekvensanalys av genomförandet av den nya. Vad innebär det för verksamheten att man inför systemet? Vilka risker finns? Finns det ett behov för ett nytt system?

 

Bert-Inge Dahlin, 64

Lärare vid Värmdö tekniska gymnasium, Gustavsberg, Värmdö:
Svar: Jag anser det vara vettigt med ett ämnesbetyg eftersom det inbjuder till att elever får fördjupande kunskaper. Kursbetygen kan lätt leda till att elever bara ser till att klara betyget E.

 

Åsa Lundqvist, 56

Lärare på Vux Tranås/SFI:
Svar: Jag undervisar på SFI och har inte tittat så mycket på betyg, då våra tas bort om ett år. Jag är idrottslärare i botten och tycker att betygen blivit bättre och förhoppningsvis lättare för elev/vårdnadshavare att förstå.