Sök

Så drabbar pandemin lärarnas bedömningar

Majoriteten av lärarna i Läraren.se:s enkät uppger att de inte hunnit uppfylla samtliga bedömningsgrunder inför betygsättningen.

Corona-restriktionerna tvingar lärare att sätta betyg utan att alla grundläggande moment är genomförda. Nu oroar de sig för rättssäkerheten.
– Det är orimligt att kräva samma sak som vanligt av lärarna, när det saknas bedömningsunderlag, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

LÄSTIPS Läraren om betygen: ”Är inte orolig”

Nu är det återigen snart dags för lärare att sätta slutbetyg under pandemin. Och för många sker det utan att samtliga betygsgrundande moment i undervisningen är genomförda. Bland lärarna vaknar återigen oron för att nior och treor lämnar grund- och gymnasieskola utan rättssäkerhet bakom betygsbokstäverna.

Lärarnas egna ord om betygen

Så skriver lärarna själva:

”Jag har dragit ner på kraven”.

”Det blir inte valida betyg, man är ´snällare´ i bedömningen”.

”Många digitala prov – man har inte 100 procents koll på om man bedömer rättvist”.

”Betygsunderlaget blir tunnare, dels kan jag inte säkerställa att fusk ej sker, dels slimmar jag moment för att det ska fungera på distans”.

”Det är svårt att vara rättssäker i språk när eleverna kan googla svaret”.

”Vi på gymnasiet är rädda för att lärare i grundskolan sätter ´snällbetyg´.

Så kommenterar några lärare likvärdigheten.

LÄSTIPS Ytterligare dröjsmål för digitaliserade NP

De missade delarna beror enligt lärarna själva främst på covid-restriktionerna, och i andra hand på tidsbrist.

Uppgifterna kommer från grundskole- och gymnasielärare i en enkät som Läraren.se genomfört inför terminsslutet.

Lärarförbundet har krävt av regeringen att slopa betyg för årskurs 6-8 där det saknas bedömningsmaterial, men har enligt Johanna Jaara Åstrand inte fått gehör.

– Jag tror inte att någon tycker att det är konstigt att det saknas bedömningsunderlag när elever ska stanna hemma vid minsta symptom och många lärare varit sjuka. Ändå läggs exakt samma krav på betygsättning och att den ska ske rättssäkert, säger Johanna Jaara Åstrand.

Totalt har 604 personer svarat på frågorna, och majoriteten uppger att de inte hunnit uppfylla samtliga bedömningsgrunder inför betygsättningen. Tuffast är det för en särskild lärargrupp, tre av fem av dem som har haft svårt att fullfölja alla bedömningskraven undervisar i praktiska ämnen.

För en tredjedel av lärarna som inte hunnit ser det mörkt ut – de tror inte att de kommer att hinna genomföra de saknade delarna innan betygen ska vara signerade och klara, medan nära hälften svarar ”kanske”.

Kraven från Jaara Åstrand

Lärarförbundet kräver att lärarna får hela terminen på sig att rapportera in elevernas omdömen.

Enligt Johanna Jaara Åstrand är kraven på tidig betygsrapportering är en logisk vurpa från huvudmännens sida.

– Samtidigt som man planerar och organiserar lovskolan för att eleverna ska kunna ta igen det eleverna inte lärt sig under läsåret, så kapar man terminen med veckor när betygsrapporteringen ska ske så tidigt som möjligt. Det är väldigt ologiskt, säger hon.

LÄS ÄVEN

Utredare vill inte se obligatorisk lovskola
Mattesatsningar gav ingen effekt

Lärarlarm: Fler riskerar ofullständiga betyg