Sök

Skolprofilernas reaktioner på betygsutredningen

Läraren.se har tagit tempen på resultatet av betygsutredningen hos några skolprofiler.

”Glädjande med ämnesbetyg”. ”Hån mot eleverna”. ”Där har man lyssnat på lärarna”. ”Förslaget kan slå tillbaka”. ”Måste slängas i papperskorgen”. Så här reagerar sju skolprofiler på stora utredningen om ett nytt betygssystem.

LÄS MER: Lärarförbundet nöjd över att lärarnas makt över betygsättningen kan öka

Charlotta Hemlin, gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och medieämnen på Westerlundska gymnasiet i Enköping och krönikör i Läraren:

– Spontant tycker jag att det är en jättebra idé att kursbetygen slopas. Vi har tagit emot ettor i dag när gymnasiet öppnat igen och det viktigaste budskapet vi bankar in i dem är: ”Fatta att ni får kursbetyg ni måste börja plugga – i dag”.

Charlotta Hemlin, gymnasielärare och krönikör och med i trion bakom Lärarens podcast ”Kvarsittning”.

– Det händer så mycket med eleverna under tre år på gymnasiet så det är helt orimligt att det de har gjort första terminen i årskurs 1 ska vara lika tungt vägande som det de gör i trean. Så jag tror att ämnesbetyg blir bra, inte minst för eleverna i svenska som andraspråk för där händer det så mycket med språkutvecklingen också. För oss lärare kommer det nog bli lite mindre betoning på att mäta och bedöma snabbt som vi gör idag för att få in underlag till de första kursbetygen. Vi kommer nog kunna betona lite mer långsiktigt lärande och en helhetssyn. Sedan kan det väl finnas en risk att eleverna kanske tycker att då kan man slacka och slappa i början och så lägger man i den höga växeln på slutet. Det är ju en farhåga men jag tror ändå att fördelarna överväger.

– När det gäller det underkända Fx betyget vet jag inte… Det skulle nästan kännas som ett hån mot eleverna. De vill väl inte ha ett Fx utan ett godkänt betyg. Jag har inte tänkt klart där men det viktiga är att kursbetygen försvinner. Den kompensatoriska betygsättningen tycker jag är bra. Det känns mycket mer rättvist för eleverna och positivt att man litar på lärarens profession att vi faktiskt kan se vad eleverna kan utan att behöva kryssa i matriser till förbannelse.

LÄS MER: Läraren Eva har upplevt fyra betygssystem: ”Nu är vi snart tillbaka på ruta ett”

Maria Wiman, läraren på högstadiet i svenska och so-ämnen på Skapaskolan i Huddinge. Årets lärare 2019 och krönikör i Läraren:

– Det känns som man lämnar större utrymme för lärarnas profession och det känns ju toppen. I dagens system får ju eleverna betyg utifrån sin sämsta prestation. Nu får vi faktiskt mer mandat och kan uppmärksamma de positiva sakerna och eleverna får rätt att ha en dålig dag och ändå få ett bra betyg. Spontant känns det toppen. Det har annars varit den stora sorgen när man vet att en elev egentligen når mycket längre än vad som står i betyget. Så tilliten till vår professionalitet känns jättebra. Jag tycker också om att man får sätta ett mitt emellan F. Annars är det värsta som finns när man ser en elev som kämpar och gör enorma framsteg men i är det likt förbannat bara betyget F som eleven ser. Det är förödande för motivationen. Det känns skönt om det blir en gradering också i F:et så eleverna får et kvitto på att de är på väg. Jag tycker att man där har lyssnat på lärarna och kommit fram till kloka saker.

Lärarens krönikör Maria Wiman.

– En invändning mot förslaget skulle kunna vara att godtyckligheten kvarstår på grund av att vi lärare har mandat att sätta betygen på grund av det kompensatoriska fast jag tror ända att elever och föräldrar måste lita på att vi gör en professionell bedömning. Jag tror att sådana röster kan komma att höjas att det inte blir någon likvärdighet när så mycket av bedömningen kommer att lämnas till lärarna. Jag ser ingen fara i det. Vi kan vårt jobb.

 

Hamid Zafar, barn-och utbildningschef Mullsjö kommun. Krönikör på Läraren:

– Jag är positiv till att ämnesbetyg ersätter kursbetyg och ser fördelar med det. Det var en lågoddsare att det skulle föreslås. Det har länge funnits starka krav både från lärare och fackligt håll att förändra det. Däremot är kompensatoriskt betygsättning mer vagt begrepp. Jag kan se att det kan skapa lite godtycklighet. Utredaren säger att läraren ska göra en allsidig bedömning vilket lämnar fritt utrymme till läraren. Jag kan se en viss risk till att det inte kommer att bli en likvärdig betygsättning och att förslaget kan slå tillbaka och få en omvänd effekt mot vad det var tänkt.

Hamid Zafar, skolchef i Mullsjö och Lärarens krönikör.

– Vi har redan i dag ett problem med betygsinflation men även att lärare har tolkat kunskapskraven ganska olika. Det har Skolverket fått kritik för ända sedan den här betygsskalan infördes. Och kunskapskraven i läroplanen har upplevts alldeles för akademiska, abstrakta och tungrodda. Här ger man nu större utrymme till läraren att tolka dem. Det ska bli intressant att se hur detta faller ut men jag tror att det kommer behövas nationella prov som rättas centralt för att undvika ännu större betygsinflation om det här införs. Utredaren säger att betygsättningen kan bli en utmaning för skolhuvudmän med många obehöriga lärare. Jag håller med.

– Betyget Fx förstår jag hur man motiverar och det är jag positiv till. I dag är det ett stort steg mellan ett F och ett E. Där är E värt 10 poäng och F noll vilket är en stor skillnad så det är klart att det är lätt att motivera ytterligare ett underkänt betyg.

 

Anna Ekström, utbildningsminister till TT:

– Dagens betygssystem uppfattas av många som bestraffande. För mig är det viktigt att eleverna ska få mer tid att utvecklas i ett ämne innan ett avgörande betyg sätts. Min bedömning är att det finns ett tillräckligt brett stöd för ämnesbetyg i riksdagen. Det är också en fråga som är inskriven i januariavtalet.

 

Roger Haddad, liberalernas utbildningspolitiske talesperson:


– Vi står bakom en modell med ämnesbetyg i gymnasieskolan och det är vi som sett till att ett tilläggsdirektiv gavs utredaren att titta på frågan om betygsinflation och skarpare åtgärder mot det problemet. Däremot står vi inte bakom några som helst förslag att sänka kraven, i praktiken sudda ut godkändgränsen och införa ett slags nästan-godkänt-betyg i skolan, trots att eleverna egentligen inte uppnått målen. Denna S-politik måste stoppas, säger Roger Haddad (L) och tycker att förslaget måste kastas i papperskorgen.

– Vi hade också gärna sett ett skarpare förslag kring gymnasieexamen som avslutar tre års studier, här är det välkommet att Betygsutredningen tar upp detta men tyvärr utan att föreslå konkreta förslag antagligen för att S är
emot. Men det kommer L fortsätta driva så också att skolan ska fokusera på tidigare stöd fler speciallärare och fler behöriga lärare för att se till att fler klarar skolan, inte genom att sänka kraven, avslutar Roger Haddad (L). 

 

.

Kristina Axén Olin, moderaternas utbildningspolitiske talesperson till TT:

– Det är glädjande med förslaget att införa ämnesbetyg. Men den del vi är kritiska mot är förslaget att införa ett Fx. Vi borde inte anpassa betygssystemet efter att mer än var fjärde elev i grundskolan får icke godkänt i något eller några ämnen. I stället borde vi se till att alla barn blir godkända, säger Axén Olin.

 Jennie Gustafsson, förbundsordförande Sveriges Elevråd SVEA:

Jennie Gustafsson, SVEA.

– Vi är väldigt glada över förslagen. Våra medlemmar har velat ha en förändring av betygssystemet länge och det har varit en av de mest prioriterade frågorna i många år i följd. Vi har särskilt drivit på för att få ämnesbetyg på gymnasiet och att betygen inte kan sättas utifrån elevens sämsta prestation. Därför ser vi förslaget om både ämnesbetyg och kompensatorisk betygsättning redan som en vinst. Vi hoppas och tror att det når hela vägen fram.

Betygsutredningen klar: ”Betyg ska inte sättas utifrån elevernas sämsta prestation”