Sök

Ny regel ska underlätta få gymnasiebehörighet

En termin präglad av coronapandemin kan för en del elever ha försvårat möjligheterna att få godkända betyg. Men nya regler ska göra det möjligt att få göra en prövning av grundskoleämnen i gymnasieskolan.

Elever som lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet är hänvisade till ett introduktionsprogram. Där kan de läsa in och få betyg i både grundskoleämnen och gymnasiekurser, enligt sin individuella studieplan

I de fall en elev vill visa att de efterfrågade kunskaperna redan finns kan de genomgå en prövning, vilket ofta betyder att de skriver ett prov. Det kan till exempel handla om en elev som lämnade grundskolan med betyget F i matematik, men var nära ett E och tidigt på höstterminen vill visa att kunskaperna för ett godkänt betyg faktiskt finns.

Men för att få göra denna prövning i ett grundskoleämne har eleven inte kunnat göra den i sin gymnasieskola utan har måst vända sig till en grundskola Detta praktiska hinder har nu regeringen beslutat att ta bort genom en ändring i gymnasieförordningen. Elever med F eller streck i ett grundskoleämne ska avgiftsfritt kunna prövas i sin gymnasieskola. Tidigare har varje prövning kostat som högst 500 kronor.

– Jag tror att detta blir väldigt bra, särskilt nu i coronatider när det finns en oro för att elever kan ha haft svårt att klara alla grundskoleämnen. Den praktiska skillnaden blir att man inte behöver ordna tider för att gå tillbaka till grundskolan och göra provet, och skolorna slipper en del byråkrati, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).