Sök

Betyg från årskurs 4 – om skolan vill

Varje skola ska själv få bestämma om de vill införa betyg från årskurs 4, föreslår regeringen. Foto Colourbox

De skolor som vill ska kunna ge sina elever betyg från och med årskurs 4. Regeringen har nu överlämnat ett förslag om detta till Lagrådet.

Enligt lagförslaget är det upp till rektor på varje skola att, efter att ha lyssnat på sina lärare, fatta beslut om tidigare betyg.

– Förslaget i lagrådsremissen innebär inte att någon skola måste införa tidigare betyg. Det blir upp till rektorn att bedöma om det är lämpligt att införa tidigare betyg på skolan och vilka åtgärder som kan krävas för att minska eventuella negativa effekter, till exempel ökad stress hos eleverna, säger utbildningsminister Anna Ekström (S) i ett pressmeddelande.

Anna Ekström, utbildningsminister.

Träder i kraft 2021

Risken för betygsstress var ett av de skäl mot förslaget som framfördes under remissomgången. Ett annat var att ingen forskning visat att betyg från årskurs 4 skulle öka elevernas kunskaper.

”Upp till rektorn att bedöma om det är lämpligt att införa tidigare betyg”

De nya bestämmelserna om betyg från årskurs 4 föreslås träda i kraft den 1 april nästa år så att de rektorer som vill kan besluta om att införa tidigare betyg från höstterminen 2021.

För de skolor som inte vill införa tidigare betyg gäller som tidigare att betyg sätts från och med årskurs 6.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Fakta betyg

  • Faktan om betyg

  • Faktan om betyg
  • Faktan om betyg
  • Faktan om betyg

Läs mer: Kritik mot utökningen av försöket med betyg i årskurs 4

Läs mer: Betyg i årskurs 4 införs på försök

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.