Sök

Unik lista: Så stor andel behöriga lärare har din kommun

Lärarbehörigheten i landets kommuner skiljer sig kraftigt åt, visar siffror som Lärarförbundet tagit fram med hjälp av SCB.

SCB har på uppdrag av Lärarförbundet tagit ut siffror på hur lärarbehörigheten såg ut läsåret 2020/2021, per kommun. Se hur din kommun ligger till i listorna nedan.

I Ragunda är endast 36 procent av lärarna behöriga, medan Vännäs har högst andel i landet (90 procent).

– Det är alarmerande. En låg andel behöriga lärare innebär lägre kvalitet på undervisningen. Eleverna får inte den undervisning de har rätt till vilket hotar Sveriges framtid som kunskapsnation, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Regionalt är det inte lika stora skillnader, även om det varierar från mellan 62 procent i Södermanland, till 80 procent i Västerbotten där den är som högst. 

Sett till hela landet ligger siffran på 70,9 procent, en knapp förbättring från 70,1 i fjol.

Statistiken som Lärarförbundet tagit fram inkluderar både kommunala och fristående skolor.

Se hela listan på lärarbehörigheten här

LÄSTIPS Läs hela vårt stora tema om behörighetsgapet här

Så är undersökningen gjord

Skolverket har sedan 2020 sekretessbelagt all skolrelaterad statistik på annat än riksnivå. SCB har på uppdrag av Lärarförbundet ändå gjort ett uttag om lärarbehörighet för läsåret 2020/21 i samtliga kommuner och län. Däremot saknas uppgifter om enskilda skolor.

Statistiken bygger på uppgifter från legitimationsregistret, som uppdateras dagligen. Det uttag som SCB har bearbetat är gjort vid en något tidigare tidpunkt än vad Skolverket brukar använda. Det innebär att förändringar mellan läsåren 2019/20 och 2020/21 ska tolkas med viss försiktighet.

Uttagstidpunkten gör också att våra siffror, om de räknas samman till riksnivå, är ungefär en procentenhet lägre än de som ges i Skolverkets statistik, vilket innebär att om det är åt något håll som våra siffror ska revideras så är det uppåt. Det beror på att vid ett senare uttag ur legitimationsregistret har ytterligare ett antal lärare hunnit få legitimation eller komplettera med något ämne.

Vi mäter antal heltidstjänster, och alltså inte antal personer. Antalet tjänster ger en mer rättvis spegling av undervisningen, men kan variera en del från antalet faktiska lärare.

Källa: Lärarförbundet

LÄS ÄVEN

Bli behörig lärare – och höj din lön

Lärarprofilens hyllning – efter brevet från sin gamla lågstadielärare

Skralt med covid-bonus till lärare