Sök

7 förslag hur man löser lärarbristen

Det finns en mängd förslag på hur lärarbristen ska minskas. Här är De viktigaste som har lyfts fram av Lärarförbundet och andra experter.

Illustration: Jens Magnusson

1 Hylla loven

Ökad arbetsbörda och allt stökigare elever. Det är lätt att larmrapporter skrämmer bort lärarstudenter. Var inte rädd för att lyfta fram det positiva i lärarnas arbetsvillkor. Inte minst de många och långa loven.

2 Ge lärarna mer stöd

Administrationen för lärarna har ökat i många år. Ge dem avlastning så att de kan lägga mer tid på undervisningen. Fler lärarassistenter är ett sätt.

3 Höj lönerna

Lärarlönerna har lyfts i flera år. Men fortfarande tjänar de mindre än många yrken med lika lång utbildning. Höj så att lärarna kommer ifatt och att studenter inte väljer alternativa yrken med tjockare lönekuvert.

4 Fler karriärmöjligheter

Förstelärare infördes 2013 för att lärare skulle kunna göra karriär. Även om många är missnöjda med reformen så har den varit en viktig symbol. ­Utveckla och förändra reformen.

5 Fler och effektivare snabbspår

Se till att få flera vägar in i ­yrket. Ämneskunskaper, ­utländsk utbildning och erfarenhet av undervisning bör ge kortare lärarutbildning.

6 Testa lärarstudenterna

En av förklaringarna till avhoppen på lärarutbildningarna är att många inte klarar utbildningen. Lämplighetstester och prov i svenska är två förslag för att få in vassare lärarstudenter.

7 Minska antalet lärarutbildningar

44 av 103 ämneslärarutbildningar fick underkänt av UKÄ. Satsa på färre, men bättre lärarutbildningar.

Källa: Förslagen kommer från Lärarförbundet och experter i artiklarna.

LÄS ÄVEN

Var tredje lärare är obehörig

Bli behörig lärare – och höj din lön