Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

”Utan resurser är detta ofrånkomligt”

Haninge har efter ett antal år i botten befäst sig på sistaplatsen i Sveriges bästa skolkommun. Foto: Johanna Henriksson

Haninge hamnar allra sist av alla Sveriges kommuner i Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun. Detta efter att i flera år hållit till i bottenregionen.

LÄSTIPS: Bästa skolkommun 2021: Här är hela rankningen

I år sämst i landet vad gäller lärartäthet och näst sämst vad gäller andel utbildade lärare, bland flera nedslående resultat.

Statistiken från SCB och Skolverket som Lärarförbundet sammanställt visar att skolan i Haninge har få behöriga lärare, stora barngrupper och få pedagoger per barngrupp. Små resurser satsas på skolan jämfört med andra kommuner.

Mats Pettersson, högstadielärare i slöjd på Vendelsömalmsskolan (F-9) och ordförande för Lärarförbundet i Haninge är inte förvånad över bottenplaceringen. 

– Utan ordentliga resurser för att driva skolverksamhet blir resultatet ofrånkomligt detta. Statistiken talar sitt tydliga språk. Kommunen klarar inte sitt uppdrag, säger han.

Mats Pettersson från Lärarförbundet är inte förvånad över siffrorna. Foto: Johanna Henriksson

Utreder behörigheten

Tobias Hammarberg (L), kommunalråd och ordförande för grund- och förskolenämnden i Haninge kommun har precis tagit del av siffrorna och behöver analysera dem för att kunna kommentera en helhet.

– En spontan reflektion är att vi behöver jobba vidare med att behörigheten trots att vi har Sveriges högsta lärarlöner. Vi genomför just nu en extern utredning som ska ringa in orsakerna till en låg behörighet.

Historisk höjning av elevpeng

Vilka ambitioner har ni för Haninges skolor?

– Vi har höga ambitioner och vi höjer elevpengen nästa år med historiska sju procent vilket förmodligen är bra mycket mer än vad andra kommuner gör. Haninges grundskolor har i år dessutom redovisat de bästa avgångsbetygen under hela 2000-talet. Även gymnasiebehörigheten har stigit och ligger i nivå med rikssnittet men det tar inte mätningen någon som helst hänsyn till. Det finns många andra viktiga nyckeltal att mäta kvaliteten i skolan med än de som används i just den här rankningen. 

Mats Pettersson från Lärarförbundet pekar också på de riktade bidrag som staten skjuter till för att ge skolorna bättre förutsättningar i Sverige. 

Han menar att det är en bekräftelse på kommuners bristande förmåga.

– Det är dyrt att driva skola. Det sakförhållandet går inte att trolla bort genom olika organisatoriska lösningar. Den insikten borde ha nått de styrande vid det här laget, säger han.

Fem orsaker till att Haninge är sämst:

  • Låg lärartäthet, få pedagoger per barngrupp.
  • Få behöriga lärare.
  • Låg skolbudget.
  • Stor personalomsättning.
  • Höga sjuktal.

LÄS ÄVEN

De är Sveriges bästa skolkommun – för andra året i rad

Så många av lärarna vill se statligt ansvar

Därför läggs ”Sveriges bästa skolkommun” ner