Sök

Övertorneå i topp när politikerna satsar på lärarna

Maria Carlsson, rektor och Johan Heikkilä, ordförande i Lärarförbundet lokalt i Övertorneå som tar hem den sista upplagan av Bästa skolkommun.

För sista året har Sveriges bästa skolkommun ­korats. Och för andra året i rad blir det Övertorneå i Norrbotten.
Varför?
– Här sätts läraren i centrum, inte eleven, svarar Johan Heikkilä, mellanstadielärare sedan 36 år.

LÄSTIPS Bästa skolkommun 2021: Här är hela rankningen

Eleven i centrum heter det ju. Men Johan Heikkilä, även ordförande i Lärarförbundets lokalavdelning, tror att framgång hos elever bygger på att lärarna trivs med jobbet.

– Ges vi lärare rätt förutsättningar, får också eleverna den kunskapsutveckling som är önskvärd.

Övertorneå med drygt 4 000 invånare har Finland som granne på andra sidan Torne älv. Övertorneå har tre F-9 skolor (varav en friskola) och en kommunal gymnasieskola. Klasserna är små, här är sällan över 20 elever i varje klass, personaltätheten per elev är hög. 

Stabil satsning på skolan

Skola och utbildning är ett prioriterat område i politiken, vilket också är en av orsakerna till att kommunen får topplacering i år igen. I årets kommunbudget satsas rejält på elevhälsan. Notabelt är att kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtberg (C) varit både lärare och rektor. Han var bonde i 18 år, blev allergisk och sadlade om till lärare vid 36 års ålder. Även ordföranden i barn- och utbildningsnämnden, Börje Rytiniemi (C) är lärare i grunden.

– Satsningarna på skolan har genom åren legat på en stabil nivå, oavsett politiskt styre, säger Tomas Mörtberg, som för övrigt hade Johan Heikkilä som mentor när han utbildade sig till lärare. 

Så världen är liten – och Övertorneå ännu mindre. I dess småskalighet ryms en av nycklarna till varför kommunen toppar listan ”Bästa skolkommun”. Rektor Maria Carlsson på Svarträvens skola (F-9) konstaterar:

– Det går inte att vara anonym här. Alla känner alla och det är svårt att gömma sig, på gott och ont. Det betyder bland annat att risken för att någon elev faller mellan stolarna minskar.

Viktigast är dock personalen och dess hängivna arbete, framhåller Maria Carlsson:

– Framgången bygger på samstämda team i skolorna, där kompetenta och motiverade lärare gör ett fantastiskt arbete.

Övertorneå har en av landets äldsta lärarkårer med en snittålder runt 60 år. Både en styrka och ett stundande bekymmer. Prognosen säger att sammanlagt 38 lärare inom förskolan, grundskolan och gymnasiet kommer att gå i pension under de kommande sex åren.

– Pensionsavgångarna är skolans största utmaning, säger Tomas Mörtberg. Att ersätta alla dessa lärare blir är inte lätt. Men vi har bra rykte, skolan ses som en attraktiv arbetsplats, det märker vi på intresset hos lärare som söker sig hit. Bland annat erbjuds lärare möjlighet till fortbildning på betald arbetstid. 

Starka utbildningstraditioner

Den välvilliga inställningen till skola och utbildning som tycks genomsyra Övertorneås styrande, spårar Johan Heikkilä tillbaka till tiden vid förra sekelskiftet. 1899 bildades Tornedalens folkhögskola för att få befolkningen i Tornedalen att bli bättre på svenska. 

– Tusentals tornedalingar har gått där genom åren vilket jag tror har gjort att generationer insett värdet av utbildning, säger han och nämner även den riksyrkesskola som startade på 50-talet och haft betydelse för synen på utbildning.

– Bara det att vår gymnasieskola erbjuder 10-12 nationella program är ju fantastiskt för en bygd med knappt 4 500 invånare.

Mycket är bra med skolsituationen i Övertorneå, men det är inte läge att slå sig till ro, tycker rektor Maria Carlsson.

 – Det finns utmaningar, inte bara det faktum att befolkningsutvecklingen i kommunen är vikande. Bra kan alltid bli bättre, det går alltid att skruva på verksamheten. Här finns stökiga elever att ta hand om, liksom ordningsproblem som alltid inträffar på skolor. Men här finns också förutsättningar att lösa problemen på ett bra sätt. 

Fem framgångsfaktorer för Övertorneå:

  • Stabil resurssatsning på skolan över tid oavsett politisk majoritet.
  • Små klasser.
  • Många lärare per elev.
  • Erfaren lärarkår.
  • Friska lärare.

Skolor: Svarträvens skola (F-9), Svanstein skola (F-9), Hietaniemi friskola (F-9), Gränsälvsgymnasiet. 

LÄS ÄVEN

Så många av lärarna vill se statligt ansvar

Därför läggs ”Sveriges bästa skolkommun” ner

Kommunen som rankas sist: ”Ofrånkomligt”