Sök

Experten: ”Soffincidenten svårbedömd för Högsta domstolen”

BEO:s skadeståndskrav mot Lidköpings kommun i fallet med en lärare som lyft en elev i nacken, är nu avhandlade i Högsta domstolen. När den prejudicerande domen faller är ännu oklart.

När är det okej för en lärare att ingripa fysiskt mot en elev?

Det hoppas Barn- och elevombudet få svar på, när domen mot Lidköpings kommun faller i Högsta domstolen. Förhandlingarna skedde i veckan.

BEO har överklagat hovrättens friande dom mot kommunen, efter att en lärare tagit ett nackgrepp om en elev, som vägrat flytta sig ur en soffa som hen tillsammans med andra elever ställt i vägen.

Frågan för domstolen är bland annat om lärarens ingripande var överdrivet.

– Rättsläget är oklart och det är således viktigt med bland annat klargörande huruvida lärarens ingripande stått i proportion till elevens förutsättningar och den aktuella situationen, sa dåvarande BEO Caroline Dyrefors Grufman i ett pressmeddelande, i samband med att myndigheten klargjorde sina skäl till resning i augusti 2019.

”Den situation som förekommer i målet är inte ovanlig i skolmiljön, dock saknas klargörande praxis på området” skriver BEO i sitt överklagande.

Både tings- och hovrätt gick på Lidköpings kommuns linje och friade läraren.

”Varannan lärare tvekar”

Men det är långt från självklart att Högsta domstolen kommer fram till samma slutsats, enligt juridikprofessorn Mårten Schultz kommenterar i SvD:

”Det här är en knivig bedömning. Efter att ha hört båda sidornas ombud lägga fram sina argument kan jag konstatera att det är sällan jag varit så övertygad om att båda parterna har rätt. En sådan inställning är dock en lyx som domstolen inte kan unna sig.”

Att det råder stor osäkerhet om vad som gäller för fysiska ingripanden i skolan, visar också en undersökning som Lärarförbundet gjorde i september 2019.

Här framkommer det bland annat att varannan lärare tvekar mot att ingripa mot stök i skolan – av rädsla för anmälan till BEO. Myndigheten har också fått intern juristkritik för att driva anmälningar mot lärare för hårt.

Något som dåvarande BEO, Caroline Dyrefors Grufman kommenterat på Läraren.se:

– Jag tänker att det är oacceptabelt att någon känner att det finns en risk för hot på arbetsplatsen. Men det är en arbetsrättslig fråga, för arbetsgivaren och för fackförbunden.