Sök

BEO: ”Domen ändrar vårt sätt att arbeta”

Högsta domstolens friande av den lärare som flyttade elev från en soffa på Lidköpingsskola, kommer ändra hur Barn- och elevombudet jobbar.

För snart ett år sedan lovade regeringen en översyn av skolmyndigheterna, bland annat BEO.
Men Anna Ekström har inga besked i dagsläget. Barn- och elevombudet själv säger att soffdomen kommer att ändra hur myndigheten jobbar.

Barn- och elevombudet har fått omfattande kritik för sitt arbetssätt.
Nu säger vikarierande BEO att dagens dom kommer att förändra myndighetens arbetssätt.

– Vi är nöjda över att ha fått förtydligandet om vad som gäller angående personals möjlighet att ingripa fysiskt mot elever vid en ordningsstörning. Sedan vilka slutsatser man kan dra av domen, det behöver vi analysera närmare. Den kommer att få betydelse för vår verksamhet i framtiden, men exakt vad kan jag i nuläget inte uttala mig om, säger Malin Hedstig, vikarierande Barn- och elevombudsman.

Ni har fått en hel del kritik, även internt, bland annat för att ni driver stämningsärenden hårt. Hur ser du på det?

– Vi behöver titta på domen och se vilka konsekvenser den kommer att få för vår behandling av framtida ärenden. Det är självklart. Majoriteten av de ärenden som vi har handlar om att en elev blivit utsatt för kränkningar av en annan elev, om mobbning. Och det är viktigt att det finns en aktör som ser till att de som driver skolor tar sitt ansvar och ger eleverna en trygg skolgång, eftersom vi har skolplikt. Men den som ska ha uppdraget är en politisk fråga, säger Malin Hedstig.

Liberalerna kräver fortsatt att Barn- och elevombudet (BEO) tas bort, och att det räcker med Skolinspektionen som tillsynsmyndighet.

I augusti 2019 lovade regeringen en översyn av skolmyndigheterna, i en överenskommelse med januaripartierna.

– Det senaste beskedet jag fick från regeringen var i augusti förra året var att det skulle göras en översyn. Sen har jag inte hört mer. Vi är tydliga med att det ska göras en översyn, och att den översynen ska landa i att den här funktionen upphör och att Skolinspektionens uppdrag ska renodlas, så att de kan granska brister i stöd. Det är inte så att vi saknar funktioner som prövar lärares lämplighet, och Skolinspektionens vanliga verksamhet finns kvar, säger Roger Haddad, skolpolitisk talesperson för Liberalerna.

LÄS OCKSÅ: Hamid: Ibland tvingas vi agera fysiskt som lärare

Ekström: BEO:s roll ska ses över

Utbildningsminister Anna Ekström (S) har inga besked om när översynen kan vara klar.

– I enlighet med januariavtalet och skolkommissionens förslag, kommer vi att se över myndighetsstrukturen på skolområdet. I det arbetet är det alldeles naturligt att Skolinspektionen och Barn- och elevombudets roller ses över, säger hon.

Översynen annonserades i augusti. Hur långt har ni kommit?

– Jag har ingen tidsplan. Som bekant har den här våren ägnats åt coronapandemin i första hand, och den besvärliga situation som uppstått med statistiken på skolområdet. Vi har varit tvungna att koncentrera oss på det.

Sveriges elevråd: Inga konstigheter

Sveriges elevråd har inget att invända mot domen.

– De flesta domar som varit uppe i hovrätten och Högsta domstolen har Barn- och elevombudet vunnit. Nu är det en dom som tiltar åt huvudmannens sida, och det ser vi inte som några konstigheter. Skrivningarna i skollagen är skarpa och de har lyssnat på dem i det här enskilda fallet, säger Leo Gerdén, ordförande för Sveriges elevråd.

LÄS OCKSÅ: Lärarförbundet: Lagen behöver bli tydligare