Sök

Sanningen om lärares ”långa sommarlov”

När andra på svenska arbetsmarknaden arbetar 40 timmar i veckan arbetar lärare, under terminstid, 45 timmar i veckan. Foto: Getty

Lärare har ett par veckor längre ledigt på sommaren – men antalet arbetstimmar på ett år är lika många som för andra yrkesgrupper.

LÄSTIPS NYA LÖNELISTOR: Lärarlöner 2021 – se om du har rätt lön

Myten om att lärare har mer ledigt och kortare arbetstid jämfört med andra yrken är – just en myt.

– Skillnaden mot många andra yrken är att lärare gör sin årsarbetstid på färre veckor, säger Robert Nilsson, ombudsman på Lärarförbundet med arbetstidsfrågor som specialitet.

– När andra yrkesverksamma arbetar 40 timmar i veckan, arbetar lärare fler timmar i veckan under skolterminerna.

Robert Nilsson, Lärarförbundet.

1 767 timmar – totala arbetstiden för lärare

Årsarbetstiden för lärare ligger på 1767 timmar enligt avtalet som slöts 1996, lika mycket som för en genomsnittlig kommunalt anställd. Den förläggs däremot i stor utsträckning på 194 årsarbetsdagar och det gör att veckoarbetstiden i snitt blir högre än 40 timmar.

– Under sommaren har lärare i praktiken ”kompensationsledigt” för timmarna de redan jobbat in under arbetsåret. Totalt sett arbetar alltså en lärare 40 timmar i veckan utslaget på hela året med undantag för semesterveckorna, säger Robert Nilsson.

Precis som de flesta andra yrkesverksamma, med andra ord.

– Det finns inga fasta veckomått för lärare. Den reglerade arbetstiden för lärare är totalt 1360 timmar på ett år, som förläggs av arbetsgivaren utifrån verksamhetens behov.

Därtill kommer så kallad förtroendearbetstid, arbetstimmar som arbetsgivaren inte styr över, men som lärare ska använda till planeringsarbete, rätta skrivningar.

LÄSTIPS LISTA: Så hyllar lärarna sina elever inför sommarlovet

Ferietjänst

Den här anställningsformen kallas i dagligt tal ferietjänst och är speciell för läraryrket.

– En ferietjänst är som sagt anpassad efter skolans behov och är konstruerad så att arbetstiden är fördelad på en reglerad del och en oreglerad del.

Annars är så kallad semestertjänst den vanligaste anställningsformen på arbetsmarknaden; 40 timmars arbetsvecka och semester på minst 25 arbetsdagar per år. Alla arbetsuppgifter ska då rymmas inom veckans 40 arbetstimmar.

– Det har funnits ett stort tryck att göra om lärartjänsterna till semestertjänster, men ofta har det visat sig att den konstruktionen inte varit lika smidig i praktiken. Ferietjänst-systemet passar ofta bäst eftersom elever går i skolan vissa delar av året och det är då lärare behövs.

Kan inte spara semesterdagar

Ferieanställda lärares relativt långa sommarledighet har också baksidor.

– Ferieanställda kan till exempel inte välja när de ska ta ut semester, inte spara semesterdagar till ett annat år eller ta ut dem i förskott, säger Robert Nilsson.

LÄS ÄVEN

QUIZ: Svenska språkets mest svårstavade ord

Nya skollagarna som gäller från 1 juli

Wiman: Vi får dubbelt så mycket jobb – för samma lön

Ingen covid-anmälan – kan få böter

Följ oss gärna på Instagram

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.