Sök

Har jag för många undervisningstimmar?

Veera Littmarck, chefsjurist och Robert Nilsson, ombudsman på Lärarförbundet svarar på era fackliga frågor.

Fackliga experterna svarar på era frågor om undervisningstid, lönesättning och tjänstledighet för studier.

Antalet undervisningstimmar verkar variera, men det känns som att mina 1 300 minuter i veckan är i högsta spannet. Ska det vara så? Vad är ett rimligt antal undervisningstimmar?

Svar: I våra avtal finns varken golv eller tak för hur många undervisningstimmar en lärare ska ha. Men alla arbetsuppgifter ska rymmas inom arbetstiden och du ska ha förutsättningar att leverera en undervisning med god kvalitet. Det ställer krav på tillräcklig tid för för- och efterarbete kring undervisningen.

1 300 låter väldigt högt. Om vi antar att det för en timmes undervisning går åt en timme för- och efterarbete är du redan där uppe i mer än 40 timmar i veckan. Med möten, andra arbetsuppgifter, tid för paus, ställtid och allt annat som tar tid lär inte ekvationen gå ihop.

Robert Nilsson, ombudsman på Lärarförbundet.

Prova gärna att göra Schemakollen som du hittar på Lärarförbundets webbsida. Där får du en bra överblick över hur mycket du egentligen arbetar och hur mycket tid olika arbetsuppgifter egentligen tar. Detta kan du sedan ha som underlag när du pratar med din chef om hur ditt schema egentligen ser ut. Din arbetsgivare är skyldig att arbeta för att förbygga ohälsa och med så mycket undervisningstid ökar risken för ohälsa. Jag tycker att du ska ta kontakt med ditt ombud på arbetsplatsen och diskutera hur ni bäst tar tag i situationen, utifrån om problemet rör bara ditt schema eller om det kanske är generellt sett högt antal timmar undervisningstid. Det går också bra att höra av dig till Lärarförbundet Kontakt.

/ Robert Nilsson, ombudsman


På min arbetsplats är jag en av dem som har längst erfarenhet och jag vet att jag är uppskattad. Men det är så frustrerande när nyanställda kollegor går om mig i lön, trots att de har mindre erfarenhet. Vad kan jag göra?

Svar: De nya kollegornas löner speglar marknadsvärdet på lärarkompetens och fördelen med detta är att den genomsnittliga lärarlönen ökat kraftigt de senaste åren. Fler arbetsgivare behöver dra rätt slutsatser och betala löner för erfarna lärare som speglar såväl marknadsläget som den yrkesskicklighet och den kontinuitet dessa lärare bidrar med.

Under det årliga löne-samtalet ska du och din chef prata om din arbetsinsats i relation till lönekriterierna och vad som konkret för-väntas för en högre lön. Om din lön inte går att förstå utifrån ditt uppdrag, dina insatser och din plats i lönestrukturen behöver ditt löneläge korrigeras. Då handlar det om hela lönen, inte bara löneökningen. Om din chef värderar andra uppdrag än de du har, behöver ni prata om hur ditt uppdrag och dina förutsättningar kan förändras för en bättre löneutveckling, och inte bara en gång. Regelbunden uppföljning av uppdrag, förutsättningar, lön och arbetsmiljö är grundstenar, både på kort och lång sikt. Ta gärna kontakt med ditt ombud eller Lärarförbundet Kontakt för samtal om hur du bäst påverkar situationen.

/ Robert Nilsson, ombudsman


Jag vill studera efter nyår och har sökt ledigt, men min chef säger att jag får svar först när jag vet om jag kommer in på kursen. Är det okej?

Svar: Nej. Du bör få besked om du beviljas ledighet även om du inte antagits än. Arbetsgivaren kan skjuta på din ledighet i sex månader, så det är klokt att ansöka om den så långt i förväg. Om du inte kommer in på utbildningen faller rätten till ledighet.

/ Veera Littmarck, chefsjurist

Ställ dina frågor här!

Här kan du ställa dina egna frågor:
https://www.lararforbundet.se/kontakt

LÄS ÄVEN

Idrottslärarens galna schema – 30 lektioner i veckan

Arbetstid: Så får du ett fungerande schema

”Orimligt stressigt” – experten om virala schemat

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.