Sök

Experten: Så många pauser har du rätt till

Hans Flygare och Veronica Persson på Lärarförbundet svarar på fackliga frågor.

Lärarförbundets experter svarar på era frågor om raster på jobbet och förstelärar-tjänster i förskolan.

Fråga: Vi hinner knappt få några pauser på mitt jobb. Ibland inser jag på lunchen att jag inte ens hunnit gå på toaletten sedan jag gick hemifrån på morgonen. Vad kan vi kräva? 

Svar: Du har rätt till flera korta pauser under dagen, utöver lunchrasten. Det finns inga regler för exakt hur många eller långa pauser, men självklart ska du hinna med toalettbesök. Prata med skyddsombudet eller ta upp frågan på nästa arbetsplatsträff. 

Hans Flygare, arbetsmiljöexpert


Kan jag bli ­förstelärare i ­förskolan?

Fråga: Det pratas om att förskolan ska bli obligatorisk från fem års ålder, vad betyder det? Kan det innebära att barngrupperna blir ännu större?

Svar: I dag är nästan alla femåringar, drygt 95 procent, inskrivna i förskolan. En obligatorisk förskola för femåringar skulle innebära att ytterligare cirka 6 800 barn skrivs in i förskolan. Förslaget presenterades i den statliga utredningen Förskola för alla barn. Barn från familjer med låg socioekonomisk status är överrepresenterade bland dem som inte går i förskolan. Dessa barn riskerar att inte vara lika förberedda inför skolstart som sina jämnåriga. Lärarförbundet är positiva till tidiga insatser, men kritiska till en sådan stor reform när vi saknar utbildade förskollärare och generellt sett resurser till förskolan. Om förslaget går igenom så måste arbetsgivaren göra en riskbedömning om hur det påverkar arbetsmiljön innan en förskola tar emot fler barn. 

Veronica Persson, utredare


Fråga: Inom grundskolan och gymnasiet finns det förstelärare. Kan man bli förstelärare i förskolan?

Svar: Förstelärare är i Sverige en karriärtjänst för särskilt yrkesskickliga lärare. Karriärsteget infördes 2013 för att skapa fler karriärmöjligheter för lärare och göra yrket mer attraktivt. Idag finns ett statsbidrag som kan sökas av kommunala, fristående och statliga huvudmän för förskoleklass, grund- och grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan samt kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Det går alltså inte att få statliga bidrag för förstelärare i förskolan. Det som finns idag är endast ett förslag i en statlig utredning om att skapa karriärtjänster i förskolan för utsatta områden. Lärarförbundet har varit kritiska till att förskolan inte ingått i karriärtjänster och vill inte enbart ha detta för utsatta områden. Vi menar på att skolväsendet behöver ses som en helhet och regeringen måste också satsa på att höja förskolläraryrkets status. Vi ser till exempel att lönerna i grundskolan och gymnasieskolan har ökat markant tack vare dessa statliga löneökningar. Även om staten inte har ett statsbidrag för förskolan så har vissa kommuner ändå valt att ha förstelärare i förskolan. Några exempel på kommuner som har förstelärartjänster i förskolan är bland annat Hudiksvall, Österåker och Malmö. Kommunen bestämmer då själva vad som ska ingå i uppdraget. Det måste självklart samverkas med de lokala fackliga representanterna. 

Veronica Persson, utredare

Fråga oss!

Här kan du ställa dina egna frågor: https://www.lararforbundet.se/kontakt

LÄS ÄVEN

5 tips: Så lyckas du med utvecklingssamtalet

Lönetoppen: Här har lärarna mest betalt