Sök
Publishing-priset logga

Debatt: Den lönsamma tystnadskulturen i skolan

Att jobba gratis är osolidariskt och dumt.

Det måste vara slut på att ta en för laget "för barnens skull". Inget mer gratisjobbande. Skolavtalet 2021 måste bli en vändpunkt, skriver Lärarupprorets Alexander Skytte och Pernilla Wallgren.

För över ett år sedan gick lärarupproret ut med en skarp uppmaning till sina medlemmar och lärare under #sluttid. Uppmaningen löd: Ta ut din rast. Sluta jobba över gratis. Ta inte på dig meruppgifter som inte kompenseras. Budskapet i sig var tämligen enkelt. Följ lagen, följ kollektivavtalet.

Ändå floppade kampanjen totalt.

I gruppen på facebook peppades inlägg med att ta foton på ens fötter uppslängda på bordet. Det skulle bli en symbol för att ta ut sin lagstadgade rast. Många följde på. Samtidigt började inlägg efter inlägg komma upp där medlemmar beskrev hur de inte tog ut sin rast, jobbade över eller tog på sig extra arbetsuppgifter. Det motiverades ofta med floskler som att “jag måste, för barnens skull”, “vem ska annars göra det?”, “det blir kaos annars”. Än värre var när det kom upp en rädsla för att råka ut för repressalier. 

Medlemmar började höra av sig till admins om en rädsla för att få en avslutad anställning som vikarie eller att inte få den löneutveckling man hade hoppats på.  Den som gynnas var nämligen medarbetaren som kunde ta många extra lektioner, täckte upp för sjuka kollegor och som tog på sig fler uppdrag. Hur skulle vi någonsin kunna säga till denne medlem att hen måste ta ut sin rast? Att hen inte ska ta de där extra lektionerna för den sjuka kollegan? Det blev helt plötsligt något mycket större än vad som var tänkt från början och vi drog en viktig lärdom; Lärares arbetssituation är otrygg och osäker som medför att det finns outtalade förväntningar som går ut över arbetsmiljön och kollektivavtalet. 

LÄSTIPS: Fråga experten: ”Måste jag ta över kollegans uppgifter?”

Osolidariskt och dumt!

Lärare ska inte jobba över. Det blir helt enkelt för dyrt enligt kollektivavtalet. Därför förlitar sig många huvudmän och skolor sig helt på att personalen tar en för laget eller på andra sätt bidrar kostnadsfritt till verksamheten. Dessa medarbetare lyfts ofta som goda exempel. De som “ställer upp för skolan och barnen”. De som är solidariska.

För så ofta gör man det ju för barnens skull.

Problemet med detta är att det är djupt osolidariskt och rent av dumt! När du väljer att jobba gratis eller t.o.m  köpa in läromedel för egna pengar, så förstör du möjligheterna att visa hur illa det står till med vår arbetsmiljö. Det är därför våra scheman är överfyllda så att man  bortprioriterar en toarast! Det är därför vi inte har pengar till att köpa in läromedel, utan får köpa någon form av billigt, eget producerat material utan faktagranskning.

Arbetsgivarna spelar sina kort väl och  vi som säger nej, vi blir de som utmålas som osolidariska, oflexibla och egoister. Något som i värsta fall slår sig ut på den individuella lönen. Saken är den att vi kan aldrig godta lönekriterier som belönar den som bryter mot kollektivavtalet mest.

LÄSTIPS: Lärarförbundets krav – hela listan inför Hök21

Inte värdigt en kunskapsnation som Sverige

Vi har fortfarande lärare som inte vågar vara med i Lärarupproret. Vi har lärare som skriver och tackar för inlägg, men som inte vågar delta eller ens gilla ett inlägg för risken av repressalier. Det är så yttrandefriheten ser ut i dagens Sverige. Offentligt anställda tigs till tystnad för att undvika att skolan får ett dåligt rykte. Det kan nämligen påverka elevunderlaget, och det är eleverna som ger skolan pengar. Det här är inte värdigt en kunskapsnation som Sverige. Det här är inte värdigt en nation som strävar efter att erbjuda en god skolgång.

Därför riktar vi en skarp uppmaning till våra fackförbund. Ena er. Vi lärare behöver gå tillsammans i den här kampen. Vi har varken råd att förlora lärarna som vågar göra sin röst hörd, de lärare som knyter näven i fickan eller de som blivit skrämda till rädsla.  Det är dags att gå på offensiven, tiden är nu. Avtalet som ska skrivas i mars 2021 måste bli en vändpunkt. 

Och till alla medlemmar i Lärarupproret. Vi är starka tillsammans. Ta ut din rast, sluta jobba gratis. Vi klarar det. Tillsammans. Som en enad lärarkår.

 

Alexander Skytte, lärare

Pernilla Wallgren, lärare

OM LÄRAREN DEBATT

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Vill DU debattera hos oss? Gör så här!

Välkommen att göra din röst hörd i Läraren. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv cirka 2-3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararen.se