Sök

Så riskerar nya las stärka tystnadskulturen

Mathias Åström oroar sig för en ökad tystnadskultur.

Det nya las-förslaget minskar anställningstryggheten i privata förskolor och skolor – vilket kan bidra till tystnadskulturen.
– Det kommer att kräva stort mod av lärarna för att säga ifrån, säger Mathias Åström, Lärarförbundet.

SVT-programmet Agenda har tagit del av förslaget om ändringar i las – lagen om anställningsskydd. Kort går de ut på att det blir betydligt enklare att frångå turordningsreglerna i privat verksamhet ­– samt att möjligheten att tillsammans med facket överklaga en uppsägning försvinner.

– Om förslaget skulle bli verklighet kan arbetsgivaren på en enskild skola i fristående sektor undanta fem anställda om det blir uppsägningar. Inte två som det är idag. Det betyder att den arbetsgivare som vill, får möjlighet att designa uppsägningar och krasst sagt rensa ut folk den inte vill ha, säger Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet.

Något som riskerar att leda till att otryggheten ökar för enskilda anställda som uttrycker missnöje.

– Den som inte ser att anställningstrygghet och tystnad på jobbet hänger ihop behöver en kurs i psykologi, säger han, till Läraren.se.

Förskollärare och lärare är båda bristyrken – vilket ger Lärarförbundets medlemmar ett visst skydd mot uppsägningar.

– Även i bristyrken behöver vi regler för anställningstrygghet, som gör det högt i tak på arbetsplatsen. Om vi inte har högt i tak, då kommer tystnadskulturen, missförhållanden kommer inte komma ut. Vi hamnar i ett läge där man tiger om det som inte går rätt till och det ställer stora krav på mod på den som ska säga ifrån när barn inte får vad de behöver, säger Mathias Åström.

Utredningen som lett fram till förslaget sker efter en överenskommelse mellan regeringen och januaripartierna.
Samtidigt pågår förhandlingar mellan det privata näringslivet och LO och PTK, där Lärarförbundet ingår för lärarna i friskolor. De nya lagförslagen kommer att användas om förhandlingarna inte går i hamn.

– Vi har tecknat ett avtal med Sveriges kommuner och regioner som säkrar att de nya las-reglerna inte kommer att gälla kommunal verksamhet, säger Mathias Åström.

”Återgång till 60-talet”

Han har tidigare kallat förslagen för en ”återgång till sextiotalets arbetsmarknad”.

Utredaren Gudmund Toijer föreslog nyligen lagändringarna införs i juli 2022 i stället för sommaren 2021.

Detta eftersom corona slår hårt mot den svenska arbetsmarknaden.

– Det visar att det Lärarförbundet gör spelar roll. Ett första steg är att regeringen verkligen tar till sig att skjuta upp förändringarna. Men ett verkligt steg vore att konstatera att i och med corona och omstarten av arbetsmarknaden så är utgångspunkten för utredningen bortspolad. Det här skulle bara göra folk räddare och försiktigare. Rädsla och tystnad är ingen bra grund för vare sig skola, kunskapsutveckling eller en arbetsmarknad som ska komma igång igen, säger Mathias Åström.