Sök

Simolyckan: 6-åringens död utreds av flera myndigheter

Blommor, ljus och nallar utanför simbassängen vid Tångvallaskolan i Skanör-Falsterbo efter att en pojke har omkommit i en drunkningsolycka. Foto: Krister Hansson

Det har snart gått en vecka sedan en 6-årig pojke drunknade i en bassäng intill Tångvallaskolan i Falsterbo. Det var pojkens första riktiga skoldag - och idrottslektion.

Ett hav av blommor, gosedjur och handskrivna kort har växt fram utanför de stängda grindarna till badet efter att pojken drunknade på tisdagen i förra veckan.

Dagen efter att händelsen inträffat mötte personalen eleverna direkt vid ingångarna till Tångvallaskolan, som är en F-9 skola med närmare 400 elever, i Falsterbo.

– Vi tände ljus och hade minnesstund och samtal i varje klass - inte minst i den här årskursen. Vi satte in extra elevhälsa med kuratorer, skolsköterska och psykolog som har varit ute i klasserna och pratat med barnen. Mentorerna har extra koll på elever som behöver extra stöd. Två poliser har också varit i den aktuella klassen och svarat på elevernas frågor, varav en polis hade varit med i samband med händelsen, säger Stefanie Sennevall, grundskolechef i Vellinge kommun.

”Samtalsstöd för personalen”

När det gäller personalen så har företagshälsovården kopplats in för att ge samtalsstöd. En extra skolledare har också tagits utifrån för att avlasta skolledningen så de får tid att stötta och ta hand om sin personal. Det hålls kontinuerliga avstämningsmöte för att höra vilka behov som finns på skolan.

– Det har behövts olika insatser med samtalsstöd för personalen. Jag vill inte gå in på exakt vilka åtgärder som gjorts för de tre lärare som varit närvarande under idrottslektionen, men det handlar bland annat om företagshälsovård, säger Stefanie Sennevall.

Är de tre lärarna sjukskrivna?

– Det vill jag inte heller gå in på. Det här är en fruktansvärt tragisk olycka som gör ont i hela hjärtat, säger hon.

Vellinge kommun har också upprättat en kristelefon för samtliga vårdnadshavare i kommunen. Där har man kunnat ställa frågor om barn varit oroliga och fått råd hur man kan stötta sina barn.

En förundersökning har inletts där åklagaren Klas Norelius, på Riksenheten för miljö-och arbetsmiljömål, är ansvarig förundersökningsledaren. Rubriceringen för det misstänkta brottet är arbetsmiljöbrott. Men även Vellinge kommun och Arbetsmiljöverket är på gång med utredningar av händelsen.

– Förundersökningen är i ett inledande skede och vi håller på att planera och genomföra vissa åtgärder. Det finns inte så mycket att kommentera om själva förundersökningen just nu utan det blir mer på veckobasis som vi kan ge svar på det. Vi måste hålla nya förhör, inhämta material som har betydelse för förundersökningen. Det är det som genomförs just nu av utredningsgrupp inom polisen.

Ni är inte i något skede att åtala någon?

– Nej det är alldeles för tidigt att svara på sådana frågor.

”Liknande olycka tog två år att utreda”

Klas Norelius säger att händelser där man utreder misstanke om arbetsmiljöbrott kan ta tid.

– En liknande olycka, som skedde i en simbassäng i Tomelilla med ett barn som drunknade under en fritidsverksamhet, tog ungefär 2 år från dödsdagen 2007 till domen kom. Men vi hoppas att detta ska kunna utredas så snabbt som möjligt, säger Klas Norelius.

Vellinge kommun har själva anlitat den externa advokatbyrån Lindahl för att utreda händelsen. I kommunens riktlinjer stod att minst 2 personal måste närvara vid bad i simbassäng men det var, enligt Stefanie Sennevall, inte definierat hur många barn som kunde delta samtidigt.

Bassängen som barnen badade i var 25 meter lång med fyra banor och djupet var mellan 90 och 160 cm. Pojken som drunknade kunde inte simma.

När den 6-åriga pojken drunknade fanns, enligt uppgift från skolan, tre pedagoger tillsammans med de 40 barnen under idrottslektionen. Personalen på skolan har genomgått kurser i hjärt- och lungräddning. Fram till skolstarten hade det funnits badvakter vid bassängen, som används även av allmänheten under sommaren, men de var borttagna i samband med skolstarten.

Arbetsmiljöverket utreder inte brott utan om skolan följt arbetsmiljölagen i sitt arbete och om arbetsmiljöarbetet fungerat. De kommer att inspektera skolan på plats.

Skolan avgör hur många vuxna som krävs

Kristian Hansson, sakkunnig skola och utbildning på Arbetsmiljöverket säger att det inte finns några lagar som styr hur många vuxna som ska vara på plats per barn vid exempelvis simning i skola.

– Det finns inga exakta angivelser varken hos oss eller i skollagstiftningen. Däremot ska ansvariga undersöka vilka risker som finns och göra en bedömning så att aktiviteten sker på ett tryggt sätt. Det är så mycket som påverkar i vilken grad en situation är säker som exempelvis hur badanläggningen ser ut om det finns ställen med skymd sikt, hur barngruppen är tillsammans med mera. Det är bara skolan som kan bedöma vad som krävs för en säker miljö i en sådan situation, säger han.

Patrik Nilsson är den arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket som varit på plats och inspekterat skolan.

– Jag har pratat med ledningen på skolan och tagit del av en rad dokument men vår utredning kommer ingå i polisens förundersökning och omfattas av deras förundersökningssekretess så jag kan inte säga så mycket i dagsläget om detta fall, säger han.

Vad har lärare eller annan personal för möjlighet att säga nej om hen anser att det är för riskfyllt att genomföra ett bad eller simundervisning?

– Du är ansvarig att gå till din arbetsgivare och påtala riskerna och om du inte får gehör där så kan du gå till ditt skyddsombud och om hen anser att det finns uppenbar fara för liv och hälsa så kan man kräva att verksamheten stoppas, ett så kallat skyddsombudsstopp. Handlar det inte om en akut fara så kan skyddsombudet göra en 6:6 A-anmälan, säger Patrik Nilsson.