Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Panelen: Vilken facklig fråga är viktigast just nu?

Lärarna listar bland annat arbetsmiljö och förpappringen.

Ulrika Sellin Levander, 46

Högstadielärare på Kråkbergsskolan i Södra Sunderbyn, Luleå. Undervisar i SO-ämnen och dans åk 7-9:
– Vi är inne i tjänsteplaneringen nu och som arbetsplatsombud är det för mig väldigt viktigt att jobba för att bibehålla och anställa behöriga pedagoger för att stärka läraryrkets status och höja måluppfyllelsen för eleverna. Det är av yttersta vikt att det nya avtalet blir tydligt och bra. Sedan är det ju arbetsmiljöfrågorna som är ständigt återkommande och väldigt, väldigt viktiga!

Marie Österlind, 57

Grundskollärare på Häggviksskolan i Sollentuna. Undervisar i svenska, engelska och spanska åk 4–6:
– Coronaläget och de besparingar skolorna står inför i spåren av pandemin och hur det kommer att påverka likvärdigheten i landets skolor, vår arbetsmiljö och vår arbetsbelastning.

Joakim Albertsson, 47

Speciallärare på Almåsgymnasiet, Borås, gymnasiesärskolans individuella program. Undervisar framför allt i praktiska ämnen:
– Arbetsmiljön i klassrummet. Skapa förutsättningar för läraren att stötta alla elever, detta kan ske bland annat genom mindre klasser och minskad administration. Helt enkelt, att framför allt låta läraren arbeta med undervisning.

Pernilla Kjellberg, 53

Förskollärare på Förskolan Brännekulla, Torslanda, Göteborg:
– Förskolans arbetsmiljö, där förutsättningar och resurser måste matcha uppdraget. Vi har en ny fantastiskt fin läroplan (Lpfö 18), men i många fall inte resurser att leva upp till den, vilket i stället bidrar till en etisk stress. De ansvariga behöver fundera på vilken kvalitet man vill ha på barnens första skola. En hållbar arbetsmiljö för personalen ger en hållbar utbildning för barnen!

Pär Forén, 45

Gymnasielärare på Katedralskolan i Lund. Undervisar i företagsekonomi, psykologi, idrott och hälsa:
– Viktigast för både fack och arbetsgivare borde vara att göra läraryrket mer attraktivt för att säkra kompetensförsörjningen. Vi måste ges större möjlighet att lyckas med uppdraget och nyckeln är en ökad tilltro till lärarkårens professionalitet. Låt oss slippa drunkna i onödig pappersexercis och få bli fredade från amatörer som tvångsmässigt måste sjösätta en massa reformer.

– Covid-rekommendationerna för skolan visar tydligt att många inte har en aning om vad som händer i ett ­normalt klassrum.